PŘÍMÉ PŘENOSY - KAŽDOU NEDĚLI A ČTVRTEK

přes FACEBOOK Farnost Vlkoš u Kyjova

https://www.facebook.com/groups/843894886096144

 

PŘÍLEŽITOSTI K MODLITBĚ V KOSTELE

NEDĚLE        8:30-9:00          Přítomnost kněze v kostele

                       9:00-9:40          Mše svatá - 20 osob - po mši sv. je možné přijmout svaté přijímání                   

STŘEDA        16:45-18:45         Adorace - na začátku a na konci je možné přijat svaté přijímání        

ČTVRTEK        17:30-18:00       Přítomnost kněze v kostele

                         18:00-18:30       Mše svatá - 20 osob - po mši sv. je možné přijmout svaté přijímání

Přítomnost kněze v kostele - lze požádat o zápis úmyslu mše sv., svátost smíření a svaté přijímání, pomazání nemocných nebo duchovní rozhovor

NABÍDKA POMOCI

Pokud bude někdo potřebovat např. přinést nákup nebo léky obraťte se na Hanu Gottfriedovou, tel: 728 245 493.

AKCE 72 HODIN - termín se prodlužuje do konce listopadu

Vzhledem k aktuálním opatřením bude probíhat od 20.10. do 31. 10. 2020. Zatím se mohou zapojit rodinné skupinky nebo jednotlivci.

Postupně tak uklidíme odpadky z okolí Vlkoše, uklidíme dřevo z farní zahrady a zasadíme stromky.

Prosím zájemce, aby se se mnou domluvili na termínu. Děkuji.

Hana Gottfriedová, tel.: 728 245 493

MODLITBY MATEK

Každé pondělí od 18:00 hod. v kostele.

IZRAELSKÉ TANCE - nyní se nekoná

V úterý od 18:30 do 19:30 hod. v kostele.

SCHŮZKY PRO DĚTI - nyní se nekoná

Každý čtvrtek od 17:00 hod. na Liďáku.

TOPlist