24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ              13. 9. 2020 SKORONICE

  • SBÍRKA minulou neděli při poutní mši sv. činila 6 900,- Kč. Tuto neděli bude pravidelná měsíční sbírka.
  • PŘÍLEŽITOST K SOUKROMÉ TICHÉ ADORACI je ve čtvrtek od 17:30 do 19:00 hod.
  • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ začala v uplynulém týdnu. Rozvrh hodin: 1. - 2. třída PÁ 12:10 – 12:55; 3. třída - ST 12:10 – 12:55,  4. - 5. třída PÁ 13:00 – 13:45. Protože u čtvrťáků dokončujeme přípravu na 1. svaté přijímání, páťáci začnou navštěvovat společnou výuku až poslední týden v září. Do první třídy jsou zatím z Vlkoše a Skoronic přihlášeni tři žáci.  Pokud by rodiče ještě chtěli někoho přihlásit, přihlášku je možné obdržet přímo v hodině náboženství.
  • KARTIČKY Z NEDĚLNÍCH MŠÍ: V novém školním roce děti při nedělní mši sv. dostávají obrázek související s nedělním evangeliem. Navíc je možné z každých devíti kartiček slepit jeden plakát. Pokud zde někdo minulou neděli nebyl, úvodní plakát a podklad na první sadu je k dispozici na stolku.
  • DĚTSKÉ MŠE SV. během školního roku jsou v plánu každý čtvrtek ve Vlkoši v 18 hod. Schůzky pro děti ohledně zapojení do programu mše  jsou čtvrtek v 17 hod. na Liďáku.
  • VOLBY FARNÍ RADY: Tuto neděli je poslední možnost odevzdat do příslušné krabice lístky s návrhy kandidátů do farní rady.
  • FARNOST VRACOV ZVE NA FARNÍ DEN, který je dnes odpoledne. Po mši svaté v 15 hod. jste zváni na přátelské posezení na farním dvoře, kde bude hrát cimbálová hudba.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

13. 9.

24. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30

Za + Antonína Ingra, manželku, dcery a * rodinu

ST

16. 9.

Sv. Ludmily

18:00

Za + Jana Vašíčka, rodiče, prarodiče a * rodinu

NE

20. 9.

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Hynka Lungu, manželku a celou * a + rodinu

TOPlist