2.NEDĚLE POSTNÍ

17.3.2018

SKORONICE

 • MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY: dnes v 14:30. ve Vlkoši. Nadále již nebudu hlásit, jen v případě změny. Po mši svaté jste zváni na „kavárnu“.
 • STŘEDEČNÍ ADORACE: Tento týden máte příležitost k soukromé adoraci na faře ve Vlkoši.
 • VE STŘEDU A V PÁTEK NEBUDE NÁBOŽENSTVÍ: odpadají hodiny, které vyučuje P. Liška
 • DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE: setkání proběhne v sobotu před květnou nedělí. Přihlašování na mladezdekanatkyjov@gmail.com, kde prosím uveďte jméno, příjmení a farnost. V aktuálním čase bude ohlášen jízdní řád autobusu.
 • POUŤ NA VELEHRAD ZA RODINY A ZA NOVÁ POVOLÁNÍ: tato pouť se uskuteční v SO 23.3. Odjezd autobusu v 14.00 od kostela ve Vracově. Autobus z Velehradu bude odjíždět 30 min po skončení mše svaté. Pěší poutníci odcházejí v 6:30 od kostela ve Vracově. Cestu nazpět si zajišťuje každý sám (popř. v autobuse bude cca 10. volných míst) Pouť pro ministranty: pro ministranty děkanátu je zajištěný celodenní program, který bude vrcholit účastí na společné adoraci a mši svaté. Autobus z Kyjova odjíždí v 8:30 od fary. Prosím rodiče, aby nahlásili ministranty přímo o mě.
 • „POBIŘMOVACÍ SETKÁNÍ“: setkání proběhne tento pátek od 19:00 na faře.
 • ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ: od příští neděl budete mít příležitost nechat si zapsat úmysl mše svaté na další čtvrtletí.
 • POCELÝ TÝDEN BUDE FARÁŘ MIMO FARNOST: po celý týden budu na duchovních cvičení. V nutných případech zaopatřování, nebo vyřízení pohřbu se prosím obracejte na děkana P. Vladimíra Mrázka tel. 731402188
 • POSTNÍ KVÍZ: vzadu na stolíku si můžete odebrat další otázky. Vyplněný kvíz prosím odevzdejte do krabičky.
 • INFO O OPRAVÁCH KOSTELA: Velké poděkování patří všem brigádníků za uklízecí práce v kostele. Ještě se na vás obracím s další prosbou o brigádu: Vzhledem ke značnému rozsahu stavebních prací, které měly za následek osekání omítek jak v presbytáři, tak v lodi kostela, bude potřeba kostel vymalovat alespoň po úroveň okenních parapetů: Před malováním je potřeba stěny omýt od nanesených nečistot. Prosím, kdo můžete, dojděte toto pondělí od 16. hod. S sebou: kyblíky a hadry a  hubky, vodu je možné nabrat na hřbitově. V novém presbytáři je již umístěný ambon a spodní část obětního stolu, horní deska se bude instalovat v pondělí. Kůr je zakrytý trapézovým plechem, který bude roznášet váhu varhan. Ze zámečnických prací ještě zbývá montáž schodiště, která proběhne

v tomto týdnu.

 • GREGORIÁNSKÝ CHORÁL: přijměte srdečné pozvání na vystoupení chorálové kněžské scholy. Tento koncert proběhne v NE 31.3. v 17:00 v kostele
 • SBÍRKY: 1.200,- 14.200,-

 

NE

24.3.

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za * a + rodinu Vašíčkovu a Kůřilovu.

TOPlist