13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ              28. 6. 2020 SKORONICE

  • SBÍRKA minulou neděli vynesla 2 700,- Kč.
  • SLAVNOST APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA je v pondělí 29. 6., což je doporučený zasvěcený svátek. Mše sv. bude ve Vlkoši v 17:00 hod.
  • NA ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU je bude dětská mše svatá v úterý 30. června v 17 hod. ve Vlkoši. Po mši svaté bude program her a soutěží na farním dvoře a opékání špekáčků. Občerstvení a špekáčky budou zajištěny.
  • NEPŘÍTOMNOST KNĚZE: Od 1. do 10. července bude otec Josef na dovolené. V tu dobu zde bohoslužby nebudou. Ve farním kostele ve Vlkoši bude pouze nedělní mše sv. Příští neděli lze také sledovat přenos národní poutě na Velehradě. V případě naléhavé záležitosti je možné se obrátit na kněze v Kyjově, P. Vladimíra Mrázka, tel: 731 402 188.
  • NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH proběhne mimořádně už v úterý 30. června v dopoledních hodinách od 13 do 16 hod.
  • NÁRODNÍ POUŤ A DNY DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ příští víkend jsou přístupné jen na přidělené místenky.
  • PŘIHLÁŠKY DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ pro děti, které v září začnou navštěvovat výuku náboženství, jsou na stolíku a mohou se odevzdat do konce prázdnin. Jedná se o žáky, kteří nastoupí do první třídy, nebo ty, kteří začnou s návštěvou náboženství teprve ve vyšší třídě. S ostatními dosavadními žáky se počítá i v příštím roce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

28.6.

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Karla Šindlera, manželku, syna, snachu a * rodinu

PO

29.6.

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA

17:00

Mše sv. ve Vlkoši

ÚT

30.6.

Zakončení školního roku

17:00

Mše sv. ve Vlkoši

NE

5. 7.

SV. CYRILA A METODĚJE

9:00

Mše sv. ve Vlkoši

NE

12. 7.

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

TOPlist