29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ             18. 10. 2020 SKORONICE

  • ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH: Od 14. 10. je účast na bohoslužbách omezena na šest osob včetně kněze. V lodi kostela tedy mohou být čtyři lidé. Z toho důvodu má přednost ten, kdo má napsaný úmysl na mši svatou. Dalších čtyři osoby mohou být v odděleném prostoru v sakristii. Tato místa může využít kdokoliv, kdo se zapíše do archu na stolíku.
  • PŘÍLEŽITOST K INDIVIDUÁLNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ: Kdo není na mši a nechce přijít o svaté přijímání, může po kterékoliv mši svaté přijít individuálně, pokud posvětil v neděli den Páně sledováním mše svaté nebo formou domácí bohoslužby. Další možnost je ve čtvrtek na úvod tiché adorace v 17:30 a na závěr v 19:00 hod.
  • SBÍRKA minulou neděli činila 9 000,- Kč. Dary zaslané na účet činily 2 500,- Kč. Příspěvky na potřeby farnosti v nejbližších týdnech je možné při návštěvě kostela dávat do kasiček nebo poslat na účet farnosti, č. účtu: 3618126389/0800
  • STOLNÍ KATOLICKÝ KALENDÁŘ vydaný na podporu stavby kostela Brno Lesná je k dispozici v sakristii za 70,- kč.
  • OBJEDNÁNÍ ÚMYSLŮ na listopad a prosinec je možný buď v sakristii, nebo mailem favlkosuk@ado.cz, či telefonem: 731 621 127. Přehled o termínech úmyslů je na webových stránkách farnosti v položce „Ohlášky“.

VÝZVA K OSOBNÍ MODLITBĚ

  • Když se nemůžeme setkat všichni společně při mši svaté, využijme o to častěji kostel k osobní modlitbě. Modleme se zejména za překonání nákazy a obnovu víry. V kostele je k dispozici společná modlitba národů proti pandemii, doporučená předsedy biskupských konferencí evropských zemí. Více je k tomu v nedělní promluvě.
  • PŘÍLEŽITOST K SOUKROMÉ MODLITBĚ V KOSTELE je půl hodiny přede mší svatou ve středu a v neděli, nebo krátce po mši svaté, dále ve čtvrtek během vystavení Nejsvětější svátost oltářní.
  • NEDĚLNÍ OBRÁZKY PRO DĚTI jsou nyní k dispozici na základě toho, když i děti se přijdou do kostela pomodlit.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

18.10.

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30

Za + Vladimíra Šindlera, manželku a dvoje rodiče

ST

21.10.

 

18:00

Za + Františka a Radka Ticháčka a * a + rodinu

NE

25.10.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8:00

Za + Lubomíra Hlaváče, rodiče a sourozence

Přehled k zápisu úmyslů

NE

1. 11.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

8:00

Za + rodinu Rusňákovu, Kučerovu a Slovákovu, za včasné ukončení pandemie a všechny nemocné na Covid

ST

4. 11.

 

18:00

 

NE

8. 11.

32. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

8:00

Za * a + farníky naší farnosti

NE

15. 11.

33. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

 

ST

18. 11.

 

18:00

Za + Jana Fridricha, nemocnou manželku a sourozence z obou stran

NE

22. 11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

 

ST

25. 11.

 

18:00

 

NE

29. 11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

 

 

ST

2.12.

 

18:00

Za + Marii Levovu k 10.výročí úmrtí, manžela Jakuba, dva syny a snachu

NE

6.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za Josef Kratochvíla, děti a dvoje + rodiče

ÚT

8.12.

NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. MARIE

18:00

Ve farním kostele Vlkoš

ST

9.12.

 

18:00

Za + Radka Ticháčka ke 30.výročí úmrtí a za jeho otce Františka

NE

13.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

 

ST

16.12.

 

18:00

Za Augustina Růžičku a dvě manželky

NE

20.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

ST

23.12.

 

18:00

 

ČT

24.12.

PŮLNOČNÍ MŠE SV.

20:30

Ve farním kostele Vlkoš

25.12.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

7:30

 

SO

26.12.

SV. ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA

9:00

Za Skoronské děti a mládež

NE

27.12.

SVÁTEK SVATÉ RODINY

7:30

 

ST

30.12.

 

18:00

Mše svatá na poděkování za uplynulý rok

TOPlist