SVÁTEK KŘTU PÁNĚ            12. 1.  2020  SKORONICE

  • SBÍRKA minulou neděli činila 2 000,- Kč. Tuto neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravu varhan.
  • VÝUKA 2.TŘÍDY NÁBOŽENSTVÍ po dobu dojíždění do plavání bude bývat spolu se třetí třídou ve středu ve 12:10 hod.
  • SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ v rámci přípravy na 1. svaté přijímání se koná v pátek 17. ledna v 16:30 hod. na faře.
  • ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI: V sobotu 18. ledna je v naší farnosti adorační den, jehož smyslem je, aby v naší diecézi byla po celý rok neustále někde vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Současně je to den modliteb bohoslovců za naši farnost a za nová povolání ke kněžské službě. Příležitost k soukromé adoraci je ve farním kostele ve Vlkoši od 8:00 a od 11:30 hod. Na zakončení bude v 11:30 svátostné požehnání a mše svatá.
  • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ve Skoronicích vynesla celkem 25 452,- Kč. Děkovný plakát charity je ve vitríně.
  • PRŮBĚH OPRAV KŮRU A VARHAN: V kostele byly dokončeny svářečské práce na konstrukci zábradlí kůru, je dokončena příprava čela kůru pro sádrokartonářské práce, je osekaný sokl v tom prostoru, kde bude vestavěná zpovědnice. Zdi na kůru byly umyty a celý kůr je vymalovaný na bílo. V následujícím týdnu se na kůr navezou těžké části varhan a začnou sádrokartonářské práce, které by měly probíhat asi 10 dní. Zatím vše probíhá podle plánu. Po dokončení prací bude potřeba kostel uklidit a nastěhovat zpět. Prosím farníky, kteří by byli ochotní pomoc, ať se napíší do seznamu, který je na stolku. Je třeba tam uvést své tel. číslo, a jakmile to bude třeba, bude rozeslána sms.
  • ÚKLID KOSTELA: Další seznam bude na pravidelný týdenní úklid v kostele. Paní Holcmanová má přes 80, často tam bývá sama a nemůžeme to nechat jen na ní. Proto se udělá nový seznam na střídání dvojic. Paní Holcmanová kostel otevře, doba úklidu bude na domluvě. Teď se chodí v pátek v jednu hodinu, ale mohou se zapojit i mladší pracující, kteří můžou chodit i v sobotu nebo dle domluvy. Nejlépe, když dobrovolníci domluví ve dvojicích, a napíší na seznam, kde je kolonka pro dvě jména. Na vytvoření seznamu je do konce ledna čas. Třeba má někdo možnost zapojit i někoho, kdo pravidelně do kostela nechodí.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

12.1.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + Františku Klajbovu, manžela a * a + rodinu

SO

18.1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

8:00 –

12:00

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ve farním kostele ve Vlkoši

NE

19.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

TOPlist