POŘAD BOHOSLUŽEB – KVĚTEN

NE

10.5.

5. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

9:00

Za + Miroslavu Ingrovu , manžela, * rodinu a duše v očistci

ČT

14.5.

 

18:00

Za + Bernardu Hradilovu, celou živou rodinu a duše v očistci

NE

17.5.

6. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

9:00

Za + Anežku Šťastnou, manžela, živou rodinu a duše v očistci

ČT

21.5.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

17:00

Na úmysl dárce

SO

23.5.

 

18:00

MŠE SV. V KELČANECH

NE

24.5.

7. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

9:00

Za * a + farníky naší farnosti

NE

31.5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

9:00

Za dar Ducha svatého pro rodinu a přátele

TOPlist