SVÁTEK KŘTU PÁNĚ                              12. 1. 2020 VLKOŠ

  • SBÍRKA minulou neděli činila 3 560,- a. Příspěvek z Kelčan za uplynulý půlrok činil 7 150,- Kč. Tuto neděli je pravidelná měsíční sbírka na komunitní centrum.
  • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ve Vlkoši vynesla celkem 42 738,- Kč a 5 Euro. Děkovný plakát charity je na nástěnce.
  • VÝUKA 2.TŘÍDY NÁBOŽENSTVÍ po dobu dojíždění do plavání bude bývat spolu se třetí třídou ve středu ve 12:10 hod.
  • FORMAČNÍ SETKÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH pokračuje ve čtvrtek 16. 1. v 19:30 na faře.
  • SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ v rámci přípravy na 1. svaté přijímání se koná v pátek 17. ledna v 16:30 hod. na faře.
  • ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI: V sobotu 18. ledna je v naší farnosti adorační den, jehož smyslem je, aby v naší diecézi byla po celý rok neustále někde vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Současně je to den modliteb bohoslovců za naši farnost a za nová povolání ke kněžské službě. Příležitost k soukromé adoraci je od 8:00 a od 11:30 hod. Na zakončení bude v 11.30 svátostné požehnání a mše svatá. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali na službu v připraveném rozpisu. Ve středu zde adorace nebude.
  • KONEC DOBY VÁNOČNÍ: Tuto neděli je Svátek Křtu Páně a tím končí doba vánoční.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

12.1.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

9:00

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

16.1.

 

18:00

Za * a + členy živého růžence a jejich rodiny

SO

18.1.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

8:00 –

12:00

Za posvěcení rodin a nová duchovní povolání

NE

19.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Annu a Ladislava Ovsíka, celou * rodinu a duše v očistci

TOPlist