24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                      13. 9. 2020 VLKOŠ

 • PODĚKOVÁNÍ ZA VYKLIZENÍ FARY
 • SBÍRKA minulou neděli činila 3 650,- Kč. Tuto neděli je pravidelná měsíční sbírka na rekonstrukci fary.
 • PŘÍLEŽITOST K SOUKROMÉ TICHÉ ADORACI je ve středu od 16:45 do 18:45 hod.
 • VÝUKA NÁBOŽ ENSTVÍ začala v uplynulém týdnu. Rozvrh hodin: 1. - 2. třída PÁ 12:10 – 12:55; 3. třída - ST 12:10 – 12:55,  4. - 5. třída PÁ 13:00 – 13:45. Protože u čtvrťáků dokončujeme přípravu na 1. svaté přijímání, páťáci začnou navštěvovat společnou výuku až poslední týden v září. Do první třídy jsou zatím přihlášeni tři žáci.  Pokud by rodiče ještě chtěli někoho přihlásit, přihlášku je možné obdržet přímo v hodině náboženství.
 • KARTIČKY Z NEDĚLNÍCH MŠÍ: V novém školním roce děti při nedělní mši sv. dostávají obrázek související s nedělním evangeliem. Navíc je možné z každých devíti kartiček slepit jeden plakát. Pokud zde někdo minulou neděli nebyl, úvodní plakát a podklad na první sadu je k dispozici na stolku.
 • SPOLEČENSTVÍ „MODLITBY MATEK“ bude od tohoto týdne bývat v kostele v pondělí v 18 hod.
 • IZRAELSKÉ TANCE sloužící k oslavě Boha budou bývat v kostele vždy v úterý 18:30 hod.
 • NÁCVIK NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude ve středu 16. 9. v 16:00 hod. v kostele za účasti rodičů.
 • DĚTSKÉ MŠE SV. během školního roku jsou v plánu každý čtvrtek. Schůzky pro děti ohledně zapojení do programu mše jsou čtvrtek v 17 hod. na Liďáku.
 • FORMAČNÍ SETKÁNÍ DOSPĚLÝCH bude ve čtvrtek v 19:30 na Liďáku.
 • VOLBY FARNÍ RADY: Tuto neděli je poslední možnost odevzdat do příslušné krabice lístky s návrhy kandidátů do farní rady.
 • FARNOST VRACOV ZVE NA FARNÍ DEN, který je dnes odpoledne. Po mši svaté v 15 hod. jste zváni na přátelské posezení na farním dvoře, kde bude hrát cimbálová hudba.

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

13. 9.

24. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za * a + rodinu Slabákovu a duše v očistci.

ČT

17. 9.

 

18:00

Za + rodiče Lackovy, živou rodinu a duše v očistci.

NE

20. 9.

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za * a + farníky naší farnosti

 


 

TOPlist