18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                       2. 8. 2020 VLKOŠ

  • SBÍRKA minulou neděli činila 4 830,- Kč. Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravu fary. Přibývají vícepráce, které už nepokryje dotace, proto štědrost dárců bude v tomto čase velmi vítaná.
  • PŘÍLEŽITOST K SOUKROMÉ TICHÉ ADORACI je ve středu od 16:45 do 18:45 hod.
  • SETKÁNÍ FARNÍ RADY bude ve čtvrtek 6. srpna v 19:30 na faře.
  • NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH se svatým přijímáním budou v pátek v dopoledních hodinách.
  • PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD je plánu v úterý 18. srpna. Zájemci se mohou napsat na papír na stolku.
  • SVÁTOST SMÍŘENÍ bude opět probíhat ve zpovědnici. Kdykoliv po mši svaté je možné se domluvit na zpovědi také mimo uzavřený prostor zpovědnice.
  • FARNÍ LIST na srpen je k dispozici na stolku. Jsou tam informace k volbě nové farní rady.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

2. 8.

18. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Valburgu Zelinkovou, manžela, dceru, vnuka, * rodinu a duše v očistci

ČT

6. 8.

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

18:00

ZA rodiče Holcmanovy, syna, dvě dcery, snachu, dva zetě a duše v očistci

SO

8. 8.

 

18:00

Mše sv. v Kelčanech

NE

9. 8.

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Marii Špačkovu, manžela, živou rodinu a duše v očistci

TOPlist