21. NEDĚLE V MEZIODBÍ

25. 8. 2019

  • ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA MĚSÍC ZÁŘÍ

V sakristii je připravený rozpis intencí na měsíc září.

  • PŘIHLÁŠKY DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

Přihlášky dětí, které v září začnou navštěvovat výuku náboženství, jsou na stolíku a mohou se odevzdat v sakristii příští neděli. Jedná se o žáky, kteří nastoupí do první třídy, nebo ty, kteří začnou s návštěvou náboženství teprve ve vyšší třídě. Pro všechny dosud přihlášené žáky ZŠ se počítá s výukou i v dalším ročníku.

  • ZAKONČENÍ PRÁZDNIN

Ve čtvrtek po mši svaté bude na farní zahradě program na zakončení prázdnin. Jsou zváni zvláště děti a studenti, i ostatní, kteří by se chtěli podílet na programu.

  • MŠE NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Příští neděli jsou všichni školáci i studenti zváni na mši sv., při které si budeme vyprošovat do nového školního roku potřebné síly a pomoc Ducha svatého. Proto jsou zváni nejen školáci, ale i rodiče a všichni, kterým záleží na tom, aby naše školáky během roku provázelo požehnání. Přitom také proběhne žehnání školních aktovek, které si děti mohou přinést.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

25.8.

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Antonii Hlaváčovou, manžela a živé rodiny.

ČT

29.8.

Umučení Jana Křtitele

18:00

Za Josefa Ingra, manželku Annu, Marii Němou a duše v očistci.

NE

1.9.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

 

TOPlist