7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                        23. 2. 2020 VLKOŠ

  • Tuto neděli je Sbírka „Haléř sv. Petra“ a je určena na pomoc poskytovanou Svatým stolcem podle naléhavých potřeb kdekoliv na světě.
  • DOBA POSTNÍ začíná tuto středu. Má nás vést k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k většímu sebeovládání a důkladnějšímu pokání. Popeleční středa je dnem přísného půstu a při mši se na znamení pokání uděluje popelec. V tento den si máme odříct masité pokrmy a nejvýše jednou se najíst dosyta. Kdo nemůže přijít ve středu, bude mít možnost přijmout popelec na 1. neděli postní.
  • POSTNÍ ALMUŽNA: Charita opět připravila na dobu postní papírové schránky s programem Postní almužna. Archy na poskládání schránky jsou k dispozici na stolíku. Dopis prezidenta Charity otce Bohumíra Vitáska k tomuto tématu a postní době je ve vitríně.
  • SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ v rámci přípravy na 1. svaté přijímání se koná v pátek 28. února v 16:30 hod. Sraz bude u kostela a pak se přesuneme na Liďák.
  • KŘÍŽOVÉ CESTY budou bývat ve čtvrtek půl hodiny před mší sv. a v neděli ve 14:30 hod. Prosíme jednotlivce nebo skupiny ve farnosti, kteří by mohli vést tyto pobožnosti, aby se napsali do připraveného rozpisu.
  • POSTNÍ KAPKY: Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu na dobu postní s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více informací najdete na www.postnikapky.cz nebo plakátku ve vitríně.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

23.2.

7. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za scholu a scholičku naší farnosti

ST

26.2.

POPELEČNÍ STŘEDA

17:00

Za Zdeňku Hofírkovu, manžela, celou živou rodinu a duše v očistci

ČT

27.2.

 

18:00

Na úmysl dárce

NE

1.3.

1. NEDĚLE POSTNÍ

9:00

Za * a + rodinu Janíkovu, Řezníčkovu a Slukovu

TOPlist