33. NEDĚLE V MEZIODBÍ                                         17. 11. 2019 VLKOŠ

  • SBÍRKA minulou neděli činila 9 400,- Kč. Tuto neděli je sbírka na charitu.
  • MŠE SV. ZA + KNĚZE kyjovského děkanátu se koná ve čtvrtek 21. 11. v 9:00 hod. ve farním kostele v Kyjově.
  • DEN BIBLE: Během listopadu při příležitosti Dne Bible je možno přispět na Biblické dílo a šíření Písma svatého do kasičky označené plakátkem.
  • OBNOVA ZASVĚCENÍ: Příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále. Při té příležitosti se ve farních kostelích koná obnova zasvěcení lidstva Největějšímu Srdci Ježíšovu před vystavenou Svátostí oltářní. Obnova proběhne po mši svaté.
  • STOLNÍ KATOLICKÝ KALENDÁŘ na příští rok je možné si objednat na stolku do příští neděle.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

17.11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Miroslavu Novosádovou, celou živou rodinu a duše v očistci

ČT

21.11.

Zasvěcení Panny Marie

18:00

Za Františka Špačka, syna, živou rodinu a duše v očistci

SO

23.11.

 

18:00

Mše svatá v Kelčanech

NE

24.11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

9:00

Za * a + farníky naší farnosti

 

 

TOPlist