SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                 22. 11. 2020 VLKOŠ

 • PROTIEPIDEMICKÝ SYSTÉM (PES) ve 4. stupni umožňuje 20 osob na bohoslužbách. Za tím účelem je v kostele rozpis na nejbližší mše sv., ve kterém je reservováno 5 míst pro ty, kdo mají objednaný úmysl. Kdo chce míst více, musí si je v rozpisu sám reservovat a zbývající místa může využít kdokoliv tím, že se zapíše do rozpisu.
 • ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ DUCHOVNÍCH SLUŽEB: Od této neděle je kněz k dispozici půl hodiny před každou mší sv. ke svátosti smíření a svaté přijímání v tomto čase poskytne pouze tomu, kdo přišel ke zpovědi a nezůstane na mši. Ostatní zájemci o svaté přijímání, kteří nejsou na mši, o ně mohou požádat po každé mši svaté, nebo ve středu před adorací v 16:45 a na její závěr v 18:45.
 • FORMAČNÍ SETKÁNÍ I MODLITBY MATEK mohou také již pokračovat. Modlitby matek jsou každé pondělí v kostele v 18 hod. Formační setkání zaměřené na modlitbu za obnovu víry naší farnosti bude tento čtvrtek v 19:30 na Liďáku.
 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ je obnovena pro 1. a 2. třídu, které ale nemohou mít výuku společně. Proto se děti budou střídat a tento týden bude mít náboženství 2. třída.
 • PŘÍSPĚVKY DO KASIČKY minulý týden činily 1 800,- Kč.  Modlitby i sbírka do označené kasičky na misie nadále pokračují. Na potřeby farnosti nebo spolu s poznámkou na misie je možné poslat příspěvek na účet farnosti, č. účtu: 1441949339/0800
 • OBJEDNÁNÍ ÚMYSLŮ na prosinec je možné buď v sakristii, nebo mailem favlkosuk@ado.cz, či telefonem: 731 621 127. Přehled o termínech úmyslů je na webových stránkách farnosti v položce „Ohlášky“.
 • POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE proběhne příští neděli na úvod mše svaté. Přitom je  možno přinést si k požehnání domácí adventní věnečky. Ten, kdo nebude na nedělní mši, může si rovněž věneček přinést a to už v sobotu od 14 do 16 hod. a vyzvedne si ho po nedělní mši.
 • ADVENTNÍ KALENDÁŘ s myšlenkou či předsevzetím na každý den je k dispozici na stolku za 12 Kč. Příspěvek lze dát do kasičky.
 • STOLNÍ KATOLICKÝ KALENDÁŘ je k dispozici v sakristii za 70,- kč.
 • PŘENOS BOHOSLUŽEB: je možno sledovat v neděli v 9:00 hod a ve čtvrtek v 18:00 hod. přes facebook Farnost Vlkoš u Kyjova: https://www.facebook.com/groups/843894886096144
 • NABÍDKA POMOCI: Pokud bude někdo potřebovat např. přinést nákup nebo léky obraťte se na Hanu Gottfriedovou, tel: 728 245 493.
 • OBNOVA ZASVĚCENÍ: Příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále. Při té příležitosti se ve farních kostelích koná obnova zasvěcení lidstva Největějšímu Srdci Ježíšovu před vystavenou Svátostí oltářní. Obnova proběhne po mši svaté.

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

22. 11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

9:00

Za živou a zemřelou rodinu Boltnarovu, Ingrovu, Špačkovu a duše v očistci.

ČT

26. 11.

 

18:00

Na úmysl dárce

NE

29. 11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

9:00

Za * a + farníky naší farnosti

 

Přehled k zápisu úmyslů

ČT

3.12.

 

18:00

Na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží požehnání

SO

5.12.

RORÁTY

7:00

 

NE

6.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

9:00

Za + Františka Teplýho, manželku, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

ÚT

8.12.

NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. MARIE

18:00

Za + Květoslava Kremze a * a + rodinu

ČT

10.12.

 

18:00

Na úmysl dárce

SO

12.12.

RORÁTY

7:00

Za + Dušana Něničku, živou rodinu a duše v očistci

NE

13.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

9:00

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

17.12.

 

18:00

Za + Jaroslava Zemčíka, manželku, syna, dceru, zetě  a celou * rodinu

SO

19.12.

RORÁTY

7:00

 

NE

20.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

9:00

Za + Františka Novosáda, manželku, sourozence, snachu Miroslavu, celou živou rodinu a duše v očistci

ČT

24.12.

PŮLNOČNÍ MŠE SV.

20:30

 

25.12.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

9:00

 

SO

26.12.

SV. ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA

7:30

Za + Josefa Poláška, rodiče, celou živou rodinu a duše v očistci

NE

27.12.

SVÁTEK SVATÉ RODINY

9:00

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

31.12.

SV. SILVESTRA

17:00

Mše svatá na poděkování za uplynulý rok

TOPlist