13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                      28. 6. 2020 VLKOŠ

  • SLAVNOST APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA je v pondělí 29. 6., což je doporučený zasvěcený svátek. Mše sv. bude ve Vlkoši v 17:00 hod.
  • NA ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU bude dětská mše svatá v úterý 30. června v 17 hod. Po mši svaté bude program her a soutěží na farním dvoře a opékání špekáčků. Občerstvení a špekáčky budou zajištěny.
  • NEPŘÍTOMNOST KNĚZE: Od 1. do 10. července bude otec Josef na dovolené. V tu dobu bude zajištěna pouze nedělní mše sv. V případě naléhavé záležitosti je možné se obrátit na kněze v Kyjově, P. Vladimíra Mrázka, tel: 731 402 188. Mši sv. příští neděli bude sloužit P. Jiří Doležel z Vacenovic.
  • NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH proběhne mimořádně už v úterý 30. června v dopoledních hodinách od 13 do 16 hod.
  • NÁRODNÍ POUŤ A DNY DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ příští víkend jsou přístupné jen na přidělené místenky.
  • PŘIHLÁŠKY DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ pro děti, které v září začnou navštěvovat výuku náboženství, jsou v kostele a mohou se odevzdat do konce prázdnin. Jedná se o žáky, kteří nastoupí do první třídy, nebo ty, kteří začnou s návštěvou náboženství teprve ve vyšší třídě. S ostatními dosavadními žáky se počítá i v příštím roce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

28.6.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

KELČANSKÝ SVÁTEK

10:30

MŠE SV. V KELČANECH

PO

29.6.

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA

17:00

Za Marii a Josefa Novotných, celou * a + rodinu a duše v očistci

ÚT

30.6.

Zakončení školního roku

17:00

Za děti a mládež naší farnosti

NE

5. 7.

SV. CYRILA A METODĚJE

9:00

Za + Miroslavu Novosádovou, rodiče, živou rodinu a duše v očistci

TOPlist