Květen    
     
06.05.2018 6. neděle velikonoční Ovsíková M.
    Schielová V.
    pí Ševčíková
     
13.05.2018 7. neděle velikonoční pí Bušinová
    p. Novosad
    pí Grufíková
     
20.05.2018 Slavnost Seslání Ducha Svatého p. Sedláček
    pí Šťastná G. 
    Justová A.
     
27.05.2018 Slavnost Nejsvětější Trojice pí Ševčíková
    p. Just
    Hofírková G.
Červen    
     
03.06.2018 9. neděle v mezidobí p. Ovsík
    Gottfriedová H.
    Ševčíková A.
     
10.06.2018 10. neděle v mezidobí pí Čarková
    pí Šťastná
    Bušinová Mag.
     
17.06.2018 11. neděle v mezidobí p. Gottfried
    p. Grufík
    pí Polášková
     
24.06.2018 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele pí Sedláčková
    pí Justová
    pí Vacenovská
Červenec    
     
01.07.2018 13. neděle v mezidobí Bušinová Mag.
    Justová D.
    pí Hylšová H.
     
08.07.2018 14. neděle v mezidobí Hofírková G.
    pí Schielová
    Přikrylová L.
     
15.07.2018 15. neděle v mezidobí Ovsíková M.
    Schielová V.
    pí Ševčíková
     
22.07.2018 16. neděle v mezidobí pí Bušinová
    p. Novosad
    pí Grufíková
     
29.07.2018 17. neděle v mezidobí p. Sedláček
    pí Šťastná G. 
    Justová A.
Srpen    
     
05.08.2018 18. neděle v mezidobí pí Ševčíková
    p. Just
    Hofírková G.
     
12.08.2018 19. neděle v mezidobí p. Ovsík
    Gottfriedová H.
    Ševčíková A.
     
19.08.2018 20. neděle v mezidobí pí Čarková
    pí Šťastná
    Bušinová Mag.
     
26.08.2018 21. neděle v mezidobí p. Gottfried
    p. Grufík
    pí Polášková
Září    
     
02.09.2018 22. neděle v mezidobí pí Sedláčková
    pí Justová
    pí Vacenovská
TOPlist
aktualizováno: 05.08.2018 18:20:40