Farní list         Březen 2020

Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova

 

Narkoman, alkoholik a postní doba

Milí farníci.

Pro nikoho z praktikujících věřících nebude nic překvapivého, když se v postní době naše pozornost více obrací na půst, sebezápor a důkladnější pokání. U proroka Izaiáše ale najdeme důležité upozornění, co dává našim postním předsevzetím nejhlubší smysl. „Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho?“ Iz 58, 6 - 7

 

Píšu o tom proto, že chci nabídnout v této době jednu z možností, jak někomu, kdo to potřebuje, podat pomocnou ruku. Před dvanácti lety jsem potkal mladého muže Davida, který už nějakou dobu žil bez domova. Vyšel z prostředí, kde neměl řádné rodičovské zázemí. Kromě toho, že trpěl epilepsií, potýkal se se závislostí na návykových látkách. Pokud se mu podařilo na chvíli najít někde práci, při první výplatě brzy všechno utratil za alkohol nebo drogy a hned nato následoval vyhazov z práce. Pobýval i v psychiatrické léčebně, která neměla žádný výsledek. Když byl na dně, obracel se o pomoc kdekoliv, kde mu dali aspoň najíst.

 

Protože ale občas projevoval dobrou vůli řešit situaci nějakým vhodným způsobem, snažil jsem se mu pomoci v nalezení východiska. Podařilo se ho dostat do křesťanské komunity zaměřené na léčbu závislostí. Jemu ale vždycky chybělo dostatek vůle a dlouho tyto pokusy neměly výsledek. Během té doby nadělal spoustu dluhů, které nyní podléhají exekucím. Přitom se ale víc a víc setkával s křesťany, až se nakonec setkal i s živým Kristem. Teprve díky tomu se před pár lety začal jeho život měnit. Vloni jsem mu byl za kmotra u biřmování.

 

Jenže jeho narušená osobnost a psychický stav způsobily, že není způsobilý najít si solidní práci. Objevil však schopnost, která, jak je přesvědčen, je darem od Boha. Vloni začal dělat řezby ze dřeva. Zatím mu ale chybí dostatečné zázemí pro jeho tvorbu. Proto jsem mu nabídl pomocnou ruku tím, že zkusím nabídnout jeho výtvory na prodej mezi farníky. Pokud byste měli ochotu podílet se na této formě pomoci, může si mým prostřednictvím některou řezbu pořídit. Jejich fotografie si můžete prohlédnout ve složce na stolku v kostele.

otec Josef

 

Farní aktivity:

 

 • Návštěva kněze nemocných proběhne v pátek 6. března v dopoledních hodinách.
 • Formační setkání pro dospělé bude ve čtvrtek 12. a          26. března v 19:30 na faře.
 • Porada na Noc kostelů se koná ve čtvrtek 5. března v 19:30 hod. na faře.
 • Sbírky v březnu: Pravidelná měsíční sbírka na plánované opravy je v neděli 8. března.
 • Křížové cesty během postní doby budou bývat ve čtvrtek půl hodiny před mší sv. a v neděli ve 14:30 hod. Prosíme jednotlivce nebo skupiny ve farnosti, kteří by mohli vést tyto pobožnosti, aby se napsali do připraveného rozpisu.

Z jednání farní rady ze dne 13. 2. 2020

 

Byl sestaven plán pastoračního roku 2020:

 • Připravuje se děkanátní setkání mládeže ve Vracově            na sobotu 4. dubna.
 • Velikonoční obřady: Zelený čtvrtek v 17 hod.. Velký pátek       v 17 hod., Velikonoční vigilie na Bílou sobotu v 19:00 hod.
 • Děkanátní pouť za posvěcení rodin a nová duchovní povolání bude v Olomouci dne 18. 4. 2020. Bude objednán autobus.
 • První svaté přijímání bude v neděli dne 24. května.
 • Naše farnost se opět zapojí do pořádání Noci kostelů v pátek 5. června.
 • V červnu proběhnou volby do farní rady.
 • Slavnost Těla a Krve Páně se kryje s vojenskou mší svatou 14. června.
 • Kelčanský svátek bude v neděli 28. června v 10:30 hod.
 • Noc pod hvězdami na zahájení prázdnin bude 3. července.
 • Farní pouť – patrocinium – proběhne v neděli 16. 8.            od 15 hod.
 • Žehnání aktovek školních dětí proběhne v neděli 6. září     při mši sv.
 • Farní odpoledne bylo naplánováno na neděli 13. září.
 • Diecézní setkání farních rad ve Zlíně 3. října.

 

 

 

 

TOPlist