Farní list Září 2020

Milí farníci

Už mám mezi vámi za sebou první rok kněžské služby. Mnohé farníky už si pamatuji podle tváře, ale jen s některými jsem se mohl poznat osobně. Proto jsem vděčný za každou příležitost, která mi umožnila poznávat zdejší mentalitu a seznamovat se s místními lidmi. Zvláště děkuji těm, od kterých se mi dostalo pozvání k nim domů nebo na rodinnou oslavu. Přitom nejsem člověk, který umí být při takových setkáních středem pozornosti a nějak výrazně se zapojovat do volné zábavy. Spíš se snažím vnímat lidi kolem sebe a být jim podle svých možností nablízku. To je pro mne cenné a často i obohacující. Takových příležitostí ale není moc a navíc koronavir ještě více taková setkávání omezil.

Proto přivítám, když se v naší farnosti najdou další možnosti osobních setkání a budu vděčný za každé pozvání. Příležitost, kterou mohu nabídnout já, je při formačních setkání dospělých dvakrát měsíčně. Většinou přichází jen malá skupinka věřících, takže rádi přivítáme další zájemce. Je zcela přirozené, že někdo se do programu zapojuje a někdo jen naslouchá. Žádného zájemce o setkání by neměla odrazovat obava, že se po něm bude něco chtít nebo že se nebude umět zapojit.

Kdo by chtěl zkusit rozvíjet touto formou ve společenství svůj život s Kristem, toho srdečně zvu zejména na úvodní setkání ve čtvrtek 17. 9., kde se bude domlouvat, jakou formu a obsah dáme našim setkáním v novém školním roce.

Těším se na setkání s vámi.              

otec Josef

FARNÍ ZPRÁVY

 • Sbírka potravin pro kněžský seminář – potraviny je možné přinést ve čtvrtek 3. září před nebo po mši sv.

 • Návštěva kněze u nemocných proběhne v pátek 4. září v dopoledních hodinách.

 • Žehnání aktovek proběhne v neděli 6. září.

 • Formační setkání dospělých bude ve čtvrtek 17. 9. v 19:30 na faře.

 • Poděkování za úrodu proběhne v neděli 20. září. Úrodu na výzdobu kostela můžete přinést v sobotu 19. září od 8:00 do 9:30 hod.

 • První svaté přijímání proběhne v neděli 27. září při mši sv. v 10:30 hod.

 • Průběh volby farní rady:

  • 6. – 13. září shromáždění návrhů na kandidáty farní rady

  • 20. září zveřejnění seznamu kandidátů

  • 4. října volba členů farní rady

CHARITA KYJOV oznamuje, že divadlo Víti Marčíka pro koledníky Tříkrálové sbírky 2020 se uskuteční ve středu 9. září 2020 v Domě kultury Kyjov v 17:00 a v 18:30 hod.

ZPRÁVY Z ARCIBISKUPSTVÍ

VI. pouť schol a scholiček v sobotu 26. září 2020 na svatém Hostýně. V 9:00 registrace schol, v 10:15 poutní mše svatá, ve 13:30 přehlídka schol. Pouť je otevřená pro všechny scholy. Kdo by chtěl vystoupit na přehlídce, ať se přihlásí do 10. 09. 2020 na: setkanischol2020@seznam.cz

Příprava na Celostátní setkání mládeže (CSM) v Hradci Králové 2021

Od října do července bude každý měsíc zveřejněno jedno téma ze života svatého Pavla s propojením na náš dnešní život. Inspirace (katecheze na téma), příběh (krátké svědectví) a materiál pro společenství (konkrétní, praktický manuál do společenství – katecheze, otázky do diskuse, modlitební část).

Odkaz na webové stránky: www.celostatnisetkanimladeze.cz. Všechny materiály budeme zasílat elektronicky. V případě zájmu, abychom navštívili vaše biřmovance či skupinu mládeže ve farnosti, napište na mail: dycka.jiri@gmail.com.

Za koordinaci jáhen Jiří Dyčka.

 

 

TOPlist