Farní list     Srpen 2020
Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova

Blíží se volby do farní rady

Milí farníci.

Jelikož končí doba, na kterou je volena farní rada, jsou před námi po prázdninách volby na další čtyři roky. Proto také každý věřící, kterému záleží na životě naší farnosti, může volbě prospět svým zamyšlením nad tím, kteří farníci by měli ve farní radě být. Aby bylo jasné, co všechno je při tom vhodné zvažovat, připomeňme si, jaký je význam farní rady a jak by měla fungovat. Ta je složena ze dvou částí, pastorační a ekonomické rady.

Pastorační rada má spolupracovat s farářem na vytváření živého farního společenství. Má se zabývat například podněty pro aktivní slavení liturgie, vzděláváním a prohlubováním víry, sociální pomocí potřebným a vůbec vším, co může posílit vědomí živého společenství. Pastorační rada se podílí na vytváření tzv. „pastoračního programu“, což je harmonogram konkrétních akcí – obvykle na 1 rok. Kromě toho by měla sledovat společenský a politický vývoj a zastupovat zájmy věřících na veřejnosti.

Pastorační radu tvoří kromě faráře členové jmenovaní, volení a případně delegovaní.

Delegovaní členové jsou např. z řeholních společenství či církevních organizací (např. Charita nebo církevní školy), což se naší farnosti netýká.

V pastorační radě je 2 - 6 členů volených farníky.

Členů jmenovaných farářem v pastorační radě může být maximálně tolik, co volených.

Ekonomická rada pomáhá faráři ve správě majetku farnosti. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje" příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Ekonomickou radu tvoří jeden člen volený a dva až čtyři členové jmenovaní farářem.

Volby do farní rady

Voleb se mohou účastnit farníci od 15 let, zvolen smí být pouze ten, komu je aspoň 18 let a je ochoten plnit úkoly pastorační rady.

Nejdřív farář určí trojčlennou volební komisi. Kandidáty má právo navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Volební komise shromáždí návrhy a posoudí, zda kandidáti splňují podmínky pro členství v radě. U vybraných kandidátů si vyžádají souhlas s kandidaturou. Vytvoří seznam kandidujících osob, který se zveřejní minimálně 14 dnů před volbami. Volební komise určí termín, místo a způsob konání volby.

Nyní tedy vybízím vás farníky, abyste zvažovali návrhy vhodných kandidátů, a především prosím všechny o modlitbu za nové členy rady.

otec Josef

FARNÍ ZPRÁVY

 • Návštěva kněze u nemocných proběhne v pátek 7. srpna v dopoledních hodinách.

 • Setkání farní rady bude ve čtvrtek 6. 8. v 19:30 v na faře.

 • Poutní mše svatá k Nanebevzetí Panny Marie je v neděli 16. srpna odpoledne v 15 hod. Po mši svaté následuje přátelské posezení v prostoru na Liďáku.

 • Pouť na Velehrad se uskuteční v úterý 18. srpna. Odjezd autobusu z Vlkoše (od křižovatky) do Osvětiman je v 9:00 hod. Odtud půjdeme pěšky na Velehrad, kde bude mše svatá a posezení v cukrárně.

 • Vojenská mše svatá bude v neděli 30. 8. v 10:30 hod.

 • Otec Josef bude čerpat dovolenou od 10. do 14. 8. a od 24. do 26. 8. V případě naléhavé záležitosti je možné se obrátit na kněze v Kyjově, P. Vladimíra Mrázka, tel: 731 402 188


POŘAD BOHOSLUŽEB – SRPEN

NE

2. 8.

18. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Valburgu Zelinkovou, manžela, dceru, vnuka, * rodinu a duše v očistci

ČT

6. 8.

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

18:00

Za rodiče Holcmanovy, syna, dvě dcery, snachu, dva zetě a duše v očistci

SO

8. 8.

 

18:00

Mše sv. v Kelčanech

NE

9. 8.

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Marii Špačkovu, manžela, živou rodinu a duše v očistci

NE

16.8.

POUTNÍ MŠE SVATÁ NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

15:00

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

21. 8.

 

18:00

Za Cyrila Šmída, manželku, živou rodinu a duše v očistci

SO

22. 8.

 

18:00

Mše sv. v Kelčanech

NE

23. 8.

21. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30

Na úmysl dárce

ČT

27. 8.

Sv. Moniky

18:00

Za * a + členy živého růžence a jejich rodiny

NE

30. 8.

22. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30

Za padlé vojáky všech světových válek

 

ZPRÁVY Z ARCIBISKUPSTVÍ

 • Prázdninové putování rodin se svatým Janem Sarkandrem
  Na období letních prázdnin připravilo Centrum pro rodinný život
  prázdninovou aktivitu pro rodiny. Zveme k návštěvě míst, která jsou
  spojena se životem svatého Jana Sarkandra. Vice informací na:
  http://rodinnyzivot.cz/?q=node/2.
TOPlist