Drazí farníci,

vstupujeme do adventní doby, kterou buď můžeme nějak přečkat, než konečně budou vánoce, nebo se pokusíme tento čas využít způsobem, jaký vidíme u Panny Marie, když ona očekávala narození svého Syna. Ona byla schopna očekávat veliké věci, která v jejím životě učiní Bůh. Jistě je rozdíl, jestli někdo očekává svátky Kristova narození jako malé dítě, které teprve duch vánoc objevuje, anebo už po čtyřicáté či po osmdesáté. Pak nám hrozí nebezpečí, že už nic nového neočekáváme, že nás přece už nic nepřekvapí a tím pádem už s námi ani advent k ničemu nepohne. Kdo nic nečeká, nepotřebuje se nijak připravovat.

Jenže pak nám může snadno uniknout, když bude narozený Ježíš chtít nějakým novým způsobem vstoupit do našeho života. Bůh je připraven přicházet s nějakým novým dotykem, povzbuzením, útěchou či posilou tehdy, když to od něj očekáváme a snažíme být vnímavý a připravení, aby nám nic z toho neuteklo. Zkusme proto brát dobu adventní vážně jako příležitost k očekávání nového příchodu Spasitele k nám osobně.

K tomu všem přeji požehnané prožití doby adventní a o Vánocích radostné setkání s narozeným Spasitelem

otec Josef

 

Připravované bohoslužby a akce:

  • Roráty budou bývat během adventu v sobotu v 7:00 hod., po nichž bude snídaně na faře.
  • Dětská mše s Mikulášem se koná v pátek 6. 12. v 16:30 hod. Ve čtvrtek 5.12. zde mše nebude.
  • Ve čtvrtek 12. 12. bude mše svatá bez programu pro děti. Nebude schůzka scholičky a ministrantů.
  • Setkání u jesliček se koná na Slavnost Narození Páně 25. 12. v16:00 hod.
  • Obnova manželských slibů proběhne v den svátku Svaté rodiny při mši svaté v neděli 29. 12. v 9:00.
  • Tříkrálová sbírka bude v sobotu 4. ledna 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist