Farní list Červenec 2020
Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova

Biblické trio
Milí farníci.
Rád bych se s vámi podělil o zkušenost s tzv. Kněžským triem. Tuto akci pořádala komunita Blahoslavenství v Dolanech. Šlo o to, abychom zažili, jak se kněží, kteří se setkávají v trojici, mohou vzájemně doprovázet ve
snaze o formaci nebo v nějaké oblasti v pastoraci. Na úvod bylo dvoudenní společné setkání všech zájemců. Tam jsme si vytvořili trojice, ve kterých jsme se pětkrát během roku setkali v tzv. Triu. Na společném setkání jsme se seznámili s metodikou práce v Triu a s tématem, kterému se máme věnovat. K tomu jsme dostali materiály, kterými se pak každý nejprve věnoval sám doma.
Když jsme se setkali v triu, po úvodní modlitbě jsme si řekli své dojmy apak jsme postupovali podle stanoveného . Ten spočívá v tom, že jeden se vyjádří k tématu podle stanoveného zadání a další dva poslouchají. Pak se k tomu, co zazní, vyjádří nejprve jeden a pak druhý. Jednotlivé části jsou prokládány minutou ticha kvůli prostoru na zamyšlení k tématu. Stejný postup se opakuje, když k tématu mluví druhý a pak třetí účastník.
Po vyzkoušení této metody jsme se shodli, že to mělo mnohem větší dopad, než když se lidi baví k tématu jen tak volně. Největší význam byl v tom, že to setkávání v Triu bylo hnacím motorem, abychom se nějakou tu teorii opravdu snažili uplatnit v praxi nebo vztáhli na svůj život. My můžeme projít sebelepší kurzy a přednášky, ale když se po absolvování k tomu tématu nebudeme vracet a neuděláme nic, abychom něco prakticky využili, pak to nebude k ničemu. Když ale vím, že mám před sebou setkání v Triu, kde se s dalšími dvěma mám podělit o své zkušenosti, tak mě to povzbuzuje k tomu, abych se s tím tématem také snažil něco prakticky dělat.
Teď je v Dolanech nabídka tzv. Biblického tria. Nové bude to, že skrze účastníky, kteří budou procházet od října tento kurz, se má toto téma dostat i k dalším věřícím ve farnostech. Každý účastník má totiž najít další dva zájemce o práci s Biblí, s kterými se bude setkávat ve své farnosti. Skrze tuto zkušenost práce s Písmem v trojici by se pak mohlo setkávání nad Biblí dostávat k dalším věřícím.
Rád bych našel zájemce o účast na Triu mezi těmi, kteří se zatím nesetkávají ve farnosti za jiným účelem. Nepovažuji za nejlepší, aby těm, kdo jsou v něčem zapojení, přibylo něco navíc, nebo aby kvůli Triu někdo s něčím jiným skončil.
Výhoda je, že se trio může sejít kdekoliv a místo se může střídat. Stejně tak termín si ti tři lidé domlouvají tak, aby se vždycky mohli sejít všichni tři.
Současně prosím zejména starší či nemocné věřící, kteří už se nemohou zapojit jiným způsobem, o modlitební podporu tohoto úmyslu, aby účinek Božího slova mohl ve větší míře proniknout život naší farnosti.
otec Josef


FARNÍ ZPRÁVY
Otec Josef bude od 1. do 10. července na dovolené. V tu dobu bude zajištěna pouze nedělní mše sv. V případě naléhavé záležitosti je možné se obrátit na kněze v Kyjově, P. Vladimíra Mrázka, tel: 731 402 188


Návštěva kněze nemocných proběhne mimořádně v úterý 30. června až v odpoledních hodinách mezi 13 –  16 hod.


Čtení v neděli + přímluvy:
5. 7. 2020 Ovsíková M., Janíková M., Polášková M.
12. 7. 2020 Šťastná G., Justová D., Vacenovská B.
19. 7. 2020 Bušinová M., Novosad M., Justová A.
26. 7. 2020 Ševčíková Z., Just T., Hofírková G.


Úklid kostela:
3. 7. 2020 Grufíková M., Plachá J., Vacenovská B., Čížková M.
10. 7. 2020 Kůřilová M., Hromadová H., Visingerová M.
17. 7. 2020 rodina Ovsíkova: Marta, Martina, Denisa
24. 7. 2020 Šťastná G., Gottfriedová H.
31. 7. 2020 Klimešová J., Zůbková P., Kosíková Z.


POŘAD BOHOSLUŽEB – ČERVENEC


NE   5. 7.     SV. CYRILA A METODĚJE        9:00          Za + Miroslavu Novosádovou, rodiče,

                                                                                         živou rodinu a duše v očistci

SO  11. 7.                                                        18:00        Mše sv. v Kelčanech

NE 12. 7.     15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          9:00         Na úmysl dárce


NE 19. 7.     16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          9:00         Za * a + farníky naší farnosti

ČT 23. 7.     Sv. Brigity,patronky Evropy     18:00        Za + Ladislava Špačka, otce,dvoje rodiče,

                                                                                         živou rodinu a duše v očistci

SO 25. 7.                                                         18:00       Mše sv. v Kelčanech
 

NE 26. 7.     17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          9:00          Za * a + Anny našich farností
 

ČT 30. 7.                                                         18:00         Za + Antonii Šalamounovu, za * a + rodinu

 • ZPRÁVY Z ARCIBISKUPSTVÍ
  Národní pouť na Velehradě

  Ve dnech 4. a 5. července ožívá Velehrad tradičními cyrilometodějskými
  oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. To je letos
  nemožné, přesto Dny lidí dobré vůle budou, i když v omezeném režimu –
  pouze s místenkou jak na benefiční koncert, tak na slavnostní
  bohoslužbu. Hlavní mše svatá bude pravděpodobně na nádvoří v 10.30
  hod. a bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem. Pouť bude
  bez zábavných programů a prodejních stánků. Uskuteční se i Večer lidí
  dobré vůle s koncertem. Celý poutní areál bude muset být z důvodu
  kapacitních opatření uzavřen. Každoroční aktivity pro rodiny ani setkání
  vozíčkářů se tak letos konat nemohou.
 • Prázdninové putování rodin se svatým Janem Sarkandrem
  Na období letních prázdnin připravilo Centrum pro rodinný život
  prázdninovou aktivitu pro rodiny. Zveme k návštěvě míst, která jsou
  spojena se životem svatého Jana Sarkandra. Vice informací na:
  http://rodinnyzivot.cz/?q=node/2.
 • Duchovní cvičení VIA
  Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let, zaměřené na
  rozlišování povolání, se uskuteční 3.–7. 8. 2020 v Arcibiskupském
  kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Petr Soukal,
  farní vikář v Havlíčkově Brodě. Informace a přihlášky je možné získat na
  webové adrese http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via/
TOPlist