Farní list                               říjen 2019                                               

Římskokatolická farnost Vlkoš

MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019

 

Milí farníci,

papež František vyhlásil mimořádný misijní měsíc na říjen tohoto roku 2019. Žádá, aby se zapojily všechny oblasti církve, především farnosti, protože každý máme mít svůj podíl na misijním poslání církve. Toto poslání neobnáší jenom výpravy misionářů do oblastí, kde to je spojeno i s humanitární pomocí, ale nejdůležitější oblast pro misie je právě to prostředí, ve kterém sami žijeme a lidé kolem nás, kteří neznají Krista.

Předpokladem tohoto poslání je, že víru v Krista vnímáme jako něco dobrého, krásného a obohacujícího, a jedině pak je také pochopitelné, že se o to chceme podělit i s druhými. Pokud někdo sice je nějakým způsobem věřící, ale takto ještě víru nevnímá, pak od něho misijní zaměření nemůžeme očekávat. Takoví křesťané ovšem potřebují sami zakusit víru novým způsobem a úkolem misijního poslání je jim v tom pomáhat a motivovat je.

Nabídka formačních setkání

Možná, že mnozí věřící sice cítí, že za šíření a předávání víry máme společnou zodpovědnost, ale přitom si moc neví rady, co je možné v tom směru dělat. Za tím účelem jsem v naší farnosti nabídl formační setkávání věřících a na prvním setkání jsem účastníkům představil, jakou by to mohlo mít náplň.

Možná, že někdo se zalekl takové nabídky, která by mohla směřovat k evangelizačním snahám. Proto je dobré vědět, že při těchto setkání nejde na prvním místě o to, abychom vymýšleli a organizovali nějaké misijní akce.

Prvním cílem je tedy to, aby se prohloubila naše vnímavost pro Ježíšovu přítomnost v našem životě a pro působení jeho svatého Ducha. To je při tom i to nejdůležitější, co lze udělat pro misijní poslání. Když se nám totiž podaří, aby Bůh měl více místa v našem vlastním životě, už tím přinášíme Krista i do světa kolem nás. To je hlavní náplň setkávání, které nabízím jednou za dva týdny ve čvrtek v 19:30.

Když se ve společenství, kde se za tím účelem věřící setkávají, podaří duchovně růst a rozvíjet, teprve potom je možné zjistit, co od koho Bůh očekává.

O. Josef

 

 

Čt 3.10.

 

18:00

Za + Vincencii Sůčkovou a dceru Therezii Zůbkovou

So 5.10.

 

18:00

Mše sv. v Kelčanech

Ne 6.10.

27. neděle v mezidobí

9:00

Za + Hedviku Neničkovou, manž., syna a * rodinu +++

Čt 10.10.

 

18:00

Za + rodiče Lackovy, dceru za * a + rodinu +++

Ne 13.10.

28. neděle v mezidobí

9:00

Za + Jarmilu Bušinovou *+ rodinu +++

So 19.10.

 

18:00

Mše sv. v Kelčanech

Ne 20.10.

29. neděle v mezidobí

9:00

Za * a + rodinu Boltnarovu, Ingrovu a Špačkovu a +++

Čt 24.10.

 

18:00

Za * a + členy živého růžence a za jejich rodiny

Ne 27.10.

30. nedělě v mezidobí (Hodová mše sv.)

10:30

Za * a + farníky naší farnosti

Čt 31.10.

 

18:00

Za + Zdeňka Hylše a sourozence a za celou * rodinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Farní list                               říjen 2019                                               

Římskokatolická farnost Vlkoš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist