POSTNÍ SOUTĚŽ PRO RODINY S DĚTMI

  • Prožijme s dětmi lépe dobu postní tím, že se v rodinném kruhu budeme věnovat rozvíjení víry a biblickým příběhům a to buď vlastní četbou nejlépe v dětské Bibli, nebo s využitím internetu či TV Noe.
    • Aplikace Bible pro děti je teď k dispozici pro chytré telefony a tablety s Androidem, a to úplně zdarma! Děti objevují známé příběhy z Bible prostřednictvím interaktivních dobrodružství a krásných animací.
    • Ovečky v karanténě – pořad pro děti na TV Noe https://www.tvnoe.cz/ vždy ve čtvrtek v 19:10, opakování v sobotu v 9:30 a v neděli v 19:05. Na internetu jsou pořady v archivu.
    • Vlčí doupě – stránky, které obsahují nedělní kázání pro děti: http://vlcidoupe.cz/
    • Jakékoliv obdobné možnosti, které rodina najde.
  • Každá rodina se může do soutěže zapojit tím, když na farní e-mail: favlkosuk@ado.cz pošle zprávu, jaký příběh si s dětmi přečetla nebo jaký pořad či program využila. V soutěži budou dvě kategorie: V první se hodnotí, kolikrát nějakou možnost během doby postní rodina využije a pošle zprávu o tom, co děti zaujalo, nebo co si zapamatovaly. Ve druhé se budou hodnotit zajímavější příspěvky obsahující aspoň pět vět o tom, co děti či celou rodinu zaujalo nebo k čemu je takový program přivedl. Pro výherce budou připraveny herní, knižní nebo DVD ceny z Biblické produkce.

VE VLKOŠI SE DO POKLADNIČEK VYBRALO

20 766,- Kč

 

SETKÁNÍ U JESLIČEK - ODKAZY NA YOUTUBE

Komix foto : https://youtu.be/P_W_ksj2EX8

 Komix kreslený : https://youtu.be/yCxohJrjxJ0

 Schola : https://youtu.be/kry8eAftU6Q

 

PŘÍMÉ PŘENOSY

Budou přenášeny všechny mše svaté.

přes FACEBOOK Farnost Vlkoš u Kyjova

https://www.facebook.com/groups/843894886096144

 

NABÍDKA POMOCI

Pokud bude někdo potřebovat např. přinést nákup nebo léky obraťte se na Hanu Gottfriedovou, tel: 728 245 493.

MODLITBY MATEK

Každé pondělí od 16:30 hod. v kostele.

IZRAELSKÉ TANCE

V úterý od 18:30 do 19:30 hod. v kostele.

SCHŮZKY PRO DĚTI - nyní se nekoná

Každý čtvrtek od 17:00 hod. na Liďáku.