PŘÍMÉ PŘENOSY

Budou přenášeny všechny mše svaté.

přes FACEBOOK Farnost Vlkoš u Kyjova

https://www.facebook.com/groups/843894886096144

 

NABÍDKA POMOCI

Pokud bude někdo potřebovat např. přinést nákup nebo léky obraťte se na Hanu Gottfriedovou, tel: 728 245 493.

 

VE VLKOŠI SE DO POKLADNIČEK VYBRALO

20 766,- Kč

 

SETKÁNÍ U JESLIČEK - ODKAZY NA YOUTUBE

Komix foto : https://youtu.be/P_W_ksj2EX8

 Komix kreslený : https://youtu.be/yCxohJrjxJ0

 Schola : https://youtu.be/kry8eAftU6Q

MODLITBY MATEK

Každé pondělí od 16:30 hod. v kostele.

IZRAELSKÉ TANCE - nyní se nekonají

V úterý od 18:30 do 19:30 hod. v kostele.

SCHŮZKY PRO DĚTI - nyní se nekoná

Každý čtvrtek od 17:00 hod. na Liďáku.