Z přinesených věcí si také můžete vybrat a odnést, ostatní bude věnováno Diakonii Broumov.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

  • znečištěný a vlhký textil

  • ledničky, televize, počítače, matrace, koberce

  • nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí

  • nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

FARNÍ POUŤ NA KLIMENTEK 

 

 

KOMUNITNÍ A FARNÍ CENTRUM VLKOŠ

Setkání pro ty, kteří pečují o své blízké:

- úterý 10.8. od 18:00 hod.

 

NABÍDKA POMOCI

Pokud bude někdo potřebovat např. přinést nákup nebo léky obraťte se na Hanu Gottfriedovou, tel: 728 245 493.

 

VE VLKOŠI SE DO POKLADNIČEK VYBRALO

20 766,- Kč

 

SETKÁNÍ U JESLIČEK - ODKAZY NA YOUTUBE

Komix foto : https://youtu.be/P_W_ksj2EX8

 Komix kreslený : https://youtu.be/yCxohJrjxJ0

 Schola : https://youtu.be/kry8eAftU6Q

MODLITBY MATEK

Každé pondělí od 16:30 hod. v kostele.

IZRAELSKÉ TANCE - nyní se nekonají

V úterý od 18:30 do 19:30 hod. v kostele.

SCHŮZKY PRO DĚTI - nyní se nekoná

Každý čtvrtek od 17:00 hod. na Liďáku.