Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015817

Název projektu: Komunitní a farní centrum Vlkoš

Projekt KOMUNITNÍ A FARNÍ CENTRUM VLKOŠ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na řešení nepříznivé sociální situace lidí ohrožených sociálním vyloučením v okrese Hodonín. Předmětem projektu je rozšíření činnosti Komunitního centra Vlkoš o aktivity směřující do sociální oblasti, a tím zlepšení sociální situace místní komunity.