Farní list     Červen 2021

Co je za námi a co před námi

Milí farníci

Tímto farním listem obnovujeme jeho měsíční tisk a je ukončeno kopírování ohlášek spolu s promluvou na každý týden. Pokud bude mít někdo zájem o text nedělní promluvy, bude i nadále uveřejňována na webových stránkách farnosti Vracov v položce „duchovní zamyšlení“.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval všem farníkům, kteří při všech omezeních v uplynulém roce věrně využívali aspoň ty možnosti, které v našem kostele byly. V čase, kdy nebyla vůbec možnost účastnit se bohoslužeb, někteří věřící využili kostel aspoň k osobní modlitbě na úmysly, které byly ohlášeny. Kromě úmyslů za překonání pandemie to byly modlitby také za misijní poslání církve nebo charitní dílo. V poslední době je možnost takto se připojit k modlitbě za děti, které půjdou k 1. svatému přijímání.

Aspoň malá část věřících také pravidelně využívala možnosti individuálně přijít ke svatému přijímání a stále byla možnost požádat o svátost smíření.

Poděkování rovněž patří všem, kteří pravidelně přispívali finančně do kasičky v kostele, když se nekonaly farní sbírky. Tyto příspěvky vícekrát překonaly průměr nedělních sbírek, přestože těch dárců bylo pravděpodobně podstatně méně, než bývalo věřících v kostele před pandemií.

CO BUDE DÁL

Možná, že si během té doby někteří věřící zvykli na sledování bohoslužeb v televizi nebo na internetu a jiní asi i na to, že se bez nedělní mše sv. obejdou. Pro obnovu a růst víry v naší farnosti však hraje velkou roli, jestli stojíme o společné prožití setkání s naším Spasitelem při slavení eucharistie. To všechno se ukáže v následujícím období, kdy je zatím účast stále omezena dodržováním rozestupů. Proto aspoň za příznivého počasí nabízíme venku u sakristie ozvučení a lavičky, aby se nikdo neobával na nedělní mši sv. přijít.

otec Josef

FARNÍ ZPRÁVY

Poděkování patří všem pořadatelům „Noci kostelů“ a všem, kteří se nějak podíleli.

Návštěva kněze nemocných proběhne v pátek 4. června během dopoledne.

Slavnost Těla a Krve Páně budeme v naší farnosti slavit v neděli 6. června v 14:30 hod. Po mši svaté následuje eucharistický průvod v okolí kostela. Do průvodu jsou zvané také děti a zejména ty, které se připravují na 1. svaté přijímání.

Středeční adorace: Příležitost k soukromé adoraci je každou středu od 16:45 do 18:45 hod. Prosíme dobrovolníky o službu při adoraci a zápis na připravený arch v kostele.

Sbírky v červnu: Pravidelná měsíční sbírka na opravu fary a komunitní centrum je v neděli 13. června.

Kelčanský svátek: V neděli 27. června jste zváni na mši sv. u kaple v Kelčanech v 10:30 při příležitosti původního termínu svátku Navštívení Panny Marie.

Zakončení školního roku je v plánu ve čtvrtek 1. 7. Mše sv. bude v 17 hod. a po ní na farním dvoře táborák.

Otevřené kostely v kyjovském děkanátu: Od června je v plánu, aby přes letní období byly vždy v neděli odpoledne otevřené vybrané kostely kyjovského děkanátu. Pro zájemce zejména z řad cyklistů a turistů budou připraveny informace a „poutní pasy“, kde bude možnost sbírat razítka z jednotlivých kostelů.

Čtení v neděli + přímluvy:

6. 6. 2021 Hofírková G., Šťastná G., Vacenovská B.

13. 6. 2021 Ovsík L., Gottfriedová H., Mitričová J.

20. 6. 2021 Gottfried J., Justová L., Polášková M.

Úklid kostela:

3. 6. 2021 rodina Ovsíkova: Marta, Martina, Denisa

11. 6. 2021 paní Šťastná G., Gottfriedová H., Hylšová H.

18. 6. 2021 paní Klimešová J., Zůbková P., Kosíková Z.

25. 6. 2021 paní Gottfriedová Z., Polášková M., Burgerová H.