Farní list     Říjen 2020

Co dělat, když Covid 19 nechce ustoupit?

Milí farníci

Neustále na nás doléhá pandemie a omezuje mnoho věcí, které jsme považovali za samozřejmé. My jako věřící ale máme možnost dívat se na celou věc pohledem Boží prozřetelnosti a uvažovat, čemu nás má tato situace naučit.

Jestli nás koronavir v něčem omezuje, můžeme se o to víc věnovat hodnotám, které omezit nemůže. Naše pozornost se například může více zaměřit na to, co pro život církve znamená měsíc říjen. V 16. století byl 7. října zaveden svátek Panny Marie Růžencové a tím se začala rozvíjet zbožnost věřících pomocí modlitby růžence zejména v říjnu. Tehdy totiž papež vybídl věřící, aby se spojili v modlitbě růžence za odvrácení hrozby islámu a vpádu vojska Osmanské říše. 7.října 1571 se podařilo v bitvě u Lepanta rozdrtit nepřátelskou přesilu a papež byl pevně přesvědčený, že ubránit Evropu se podařilo díky síle modlitby růžence, v níž se spojili věřící všech ohrožených zemí.

Někdo vidí v této modlitbě jen bezduché drmolení a mechanické opakování zdrávasů a proto k tomu má své výhrady. Když se ale růženec modlíme s vírou a ryzím úmyslem, každý jednotlivý zdrávas je jako další kousíček prostoru, který vytvoříme pro působení Boží moci. Pokud se takových kousíčků dá dohromady pořádná dávka, mohou se dít velké věci tak jako u Lepanta.

Co kdybychom zkusili využít letošní říjen k nové zkušenosti s modlitbou růžence? Kdo se potýká s nějakou obtíží, pak právě pro něj to je dobrá příležitost nasadit tuto duchovní zbraň. Každopádně pro všechny věřící je možné spojit se v této modlitbě za překonání pandemie.

otec Josef

FARNÍ ZPRÁVY

  • Návštěva kněze u nemocných proběhne v pátek 2. října v dopoledních hodinách.

  • Formační setkání dospělých bude ve čtvrtek 1., 15. a 29. října v 19:30 na Liďáku.

  • Volba farní rady proběhne v neděli 4. října. Na volebním lístku je třeba zakroužkovat pět vybraných kandidátů.

  • Setkání nově zvolené farní rady bude ve čtvrtek 8. října v 19:30 na Liďáku.

  • Modlitby matek jsou každé pondělí v kostele v 18 hod.

  • Izraelské tance se konají v kostele v úterý v 18:30 hod.

  • Misijní růženec proběhne ve čtvrtek 15. října od 17:30 hod.

  • Sbírky v říjnu: Pravidelná měsíční sbírka na komunitní centrum a rekonstrukci fary je v neděli 11. října. Misijní sbírka v rámci misijní neděle se koná 18. října.

 

ZPRÁVY Z ARCIBISKUPSTVÍ

Příprava na Celostátní setkání mládeže (CSM) v Hradci Králové 2021

Od října do července bude každý měsíc zveřejněno jedno téma ze života svatého Pavla s propojením na náš dnešní život. Inspirace (katecheze na téma), příběh (krátké svědectví) a materiál pro společenství (konkrétní, praktický manuál do společenství – katecheze, otázky do diskuse, modlitební část).

Odkaz na webové stránky: www.celostatnisetkanimladeze.cz. Všechny materiály budeme zasílat elektronicky. V případě zájmu, abychom navštívili vaše biřmovance či skupinu mládeže ve farnosti, napište na mail: dycka.jiri@gmail.com.

Za koordinaci jáhen Jiří Dyčka.