POŘAD BOHOSLUŽEB - ZÁŘÍ

ST

1.9.

 

18:00

Za + farní hospodyni Ludmilu Konvičkovu a za duše, na které nikdo nepamatuje

NE

5. 9.

POUTNÍ MŠE SV.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:30

Za * a + farníky a rodáky Skoronské obce

ST

8.9.

Narození Panny Marie

18:00

Za + Josefa Plachého, rodiče, Zdeňka Zbořila a * a + rodinu Lungovu

NE

12. 9.

24. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Na poděkování Bohu s prosbou o Boží požehnání pro všechny, kteří účinkovali, finančně podpořili a připravili benefiční koncert

ST

15.9.

Panny Marie Bolestné

18:00

Za + Jindřicha Lungu, manželku a za * a + rodinu

NE

19. 9.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Annu Šindlerovu a živou rodinu Ingrovu

ST

22.9.

 

18:00

Za + Jana Vašíčka, rodiče, prarodiče a živou rodinu

NE

26. 9.

26. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Antonína Ingra, manželku, dvě dcery a za * a + rodinu

ÚT

28. 9.

Slavnost

Sv. Václava

16:00

Za * a + farníky naší farnosti

ST

29.9.

Sv. Michela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18:00

Za + Josefa Ingra a za * a + rodinu Ingrovu a Zbořilovu