POŘAD BOHOSLUŽEB – KVĚTEN

ČT

2.5.

Sv. Atanáše, biskupa a uč. církve

18:00

Za * a + rodinu Třískovu, Svitálkovu a Hrnčářovu

NE

5.5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za * a + členy hasičského sboru ve Skoronicích

ČT

9.5.

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

17:00

Za + Petra Jahodu a dvoje rodiče

NE

12.5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + Františka Ticháčka, syna Radka, dvoje rodiče, * a + rodinu a duše v očistci

ČT

16.5.

Sv. Jana Napomuckého

18:00

Za + Artura Hanáka, syna Petra a duše v očistci

NE

19.5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za + Matěje Ingra a * a + rodinu

ČT

23.5.

Ježíše Krista, nejv. a věčného kněze

18:00

Za * a + rodinu Kristovu a Brázdovu

NE

26.5.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

30.5.

 

18:00

Za + Ludmilu Lungovu a manžela