POŘAD BOHOSLUŽEB – ČERVEN

ČT

3.6.

 

18:00

Za + Josef Ingra a + rodiče Zbořilovy a Ingrovy

NE

6.6.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Annu Šindlerovu, manžela a * a + rodinu

ST

9.6.

 

18:00

Za + Františku Klajbovu, manžela a * a + rodinu Klajbovu

NE

13.6.

11. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Jana Šnajdra a + rodinu Křížkovu a Lupačovu

ST

16.6.

 

18:00

Za + rodinu Raimicovu a Ingrovu

NE

20.6.

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

ST

23.6.

 

18:00

Za + Karla Šindlera, manželku, syna a živou rodinu

NE

27.6.

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Antonína Ingra, manželku, dvě dcery a duše v očistci

ST

30.6.

 

18:00

Za Marii a Valentina Kůřilovy a živou rodinu