POŘAD BOHOSLUŽEB – ZÁŘÍ

NE

3. 9.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodinu Svobodovu, Macháčkovu, syny a prarodiče

ČT

7.9.

 

18:00

Za + Josefa a Marii Šindlerovy a duše v očistci

NE

10. 9.

POUTNÍ MŠE SV.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:30

Za * a + farníky a rodáky Skoronské obce

ČT

14.9.

Povýšení Sv. Kříže

18:00

Za + Anežku Lungovu, syny a * a + rodinu

NE

17. 9.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Ludmilu Konvičkovu a sestry Kittelovy

ČT

21.9.

Sv. Matouš, apoštol a evangelista

18:00

Za * a + rodinu Bílovu a Šebestovu s prosbou o ochranu Panny Marie

NE

24. 9.

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za * a + rodinu Stohrovu, Augustinovu, Půčkovu a Svobodovu, na poděkování za dar života

ČT

28.9.

Slavnost

Sv. Václava

17:00

Za + Annu a Stanislava Najmanovy a živou rodinu