POŘAD BOHOSLUŽEB – LEDEN

1.1.

SLAVNOST MATKY BOŽÍ P. MARIE

7:30

Za + Annu Klajbovu, manžela, syna Františka a duše v očistci

NE

3.1.

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

7:30

Za + Jakuba Křížku, manželku a celou * a + rodinu

ST

6.1.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

17:00

Za * a + farníky naší farnosti

NE

10.1.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + Vladimíra Klimeše, manželku, syna, vnuka a * rodinu

ST

13.1.

 

18:00

Za + Filomenu a Fabiána Blahynkovy, syna, vnuky a duše v očistci

NE

17.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

ST

20.1.

 

18:00

Za * a + rodinu Vašíčkovu, Šťastnou a Andrýskovu

NE

24.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + P. Aloise Randu, P. Josefa Chovance a duše v očistci

ST

27.1.

 

18:00

Za + Josefa Plachýho, rodiče a Františka Šedu

NE

31.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za dar zdraví pro nemocnou sestru Annu a na poděkování za přijatá dobrodiní