POŘAD BOHOSLUŽEB – LEDEN

SO

1.1.

SLAVNOST MATKY BOŽÍ P. MARIE

7:30

Za Františka Augustina, + rodinu Augustinovu a * a + rodinu Štorovu

NE

2.1.

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

7:30

Za Anežku Fridrichovou k nedožitým 95.narozeninám

ST

5.1.

VIGILIE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ

18:00

Za * a + farníky naší farnosti

NE

9.1.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za + Annu Klajbovu, manžela, syna Františka a duše v očistci

ST

12.1.

 

18:00

Za Tomáše a Růženu Chlůdilovu, syna Josefa a celou * a + rodinu

NE

16.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

ST

19.1.

 

18:00

Za Filomenu Blahynkovu, manžela a vnuky

NE

23.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za rodovou linii Anežky Lungové

ST

26.1.

Sv. Timoteje a Tita, biskupů

18:00

Za + Bohumíra Novotného

 

NE

30.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Jakuba Křížku, manželku a * a + rodinu