ROK 2022 

2. 3. – Popeleční středa

26. 3. – postní duchovní obnova ve Vracově

14. 4.  – 16. 4. Velikonoční Triduum, časy 17:00, 17:00, 21:30

17. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

29. 5. – Farní pouť na hoře Sv. Antonínka

10. 6.  – Noc kostelů

16. 6. – čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně

30. 6. – zakončení školního roku

3. 7. – Kelčanský svátek

14. 8. – patrocinium kostela, farní pouť

31. 8. - Žehnání aktovek

4. 9. – Vojenská mše sv.

10. 9. – Zlatá sobota – Žarošice

18.9. - Poděkování za úrodu

8. 10. – děkanátní pouť na Velehrad

     9. 10. -  Misijní kavárna

23. 10. – Misijní neděle

26.11.  - Adventní koncert

27. 11. - 1. adventní neděle, oběd

3., 10. a 17. 12.        - Roráty

24. 12. – Půlnoční mše

25. 12. – Slavnost Narození Páně

              - setkání u jesliček

26. 12. – Svátek sv. Štěpána

31. 12. – Mše svatá na poděkování za uplynulý rok