KALENDÁŘ AKCÍ - ROK 2023

22. 2. – Popeleční středa

25. 2. – přespávačka Vlkoš, Vracov

6. 4.  – 8. 4. Velikonoční Triduum, časy 17:00, 17:00, 19:00

9. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

    14.5. – Farní pouť na hoře Sv. Antonínka

2. 6.  – Noc kostelů

8. 6. – čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně

11.6. – vojenská mše

     30. 6. – zakončení školního roku

2. 7. – Kelčanský svátek

20. 8. – patrocinium kostela, farní pouť

3. 9. - Žehnání aktovek

9. 9. – Zlatá sobota – Žarošice

17. 9. – poděkování za úrodu

30. 9. – děkanátní pouť na Velehrad

     8. 10. -  Misijní kavárna

22. 10. – Misijní neděle

    29.10. - hodová mše sv.

2. 12.  - Adventní koncert

3. 12. - 1. adventní neděle,

9., 16. a 23. 12.        - Roráty

24. 12. – 4. neděle adventní, Půlnoční mše

25. 12. – Slavnost Narození Páně

              - setkání u jesliček

26. 12. – Svátek sv. Štěpána

31. 12. – Svátek sv. Rodiny