PASTORAČNÍ PLÁN VLKOŠ - ROK 2020 
4. 1. – Tříkrálová sbírka

18. 1. - Adorační den farnosti

26. 2. – Popeleční středa

1. 3. – Představování dětí, které půjdou k 1.svatému přijímání

4. 4. – Děkanátní setkání mládeže ve Vracově

9. 4.  – Zelený čtvrtek

10. 4. – Velký pátek

11. 4. – Bílá sobota

12. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

18. 4. – Děkanátní pouť v Olomouci za obnovu rodin a nová povolání

24. 5. – První svaté přijímání

24. 5. – Farní pouť na hoře Sv. Antonínka

12. 6. – Noc Kostelů

14. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně

27. 6. – Kněžské svěcení

3. 7. – Noc pod hvězdami na zahájení prázdnin

5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – Národní pouť na Velehradě

16. 8. – Farní pouť

6. 9. – Žehnání aktovek

20. 9. -  Poděkování za úrodu

3. 10. - diecézní setkání farních rad

11. 10. -  Misijní kavárna

18. 10. - Misijní neděle  

28. 11. - Adventní koncert

29. 11. - 1. adventní neděle, oběd

24. 12. – Štědrý den  

25. 12. – Slavnost Narození Páně, setkání u jesliček

27. 12. – Svátek sv. Rodiny – obnova manželských slibů  

      - žehnání vín

31. 12. – Mše svatá na poděkování za uplynulý rok