27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                2. 10. 2022 SKORONICE

  • SBÍRKA minulou neděli činila 2 800,- Kč. Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na budoucí opravy.
  • SETKÁNÍ FARNÍ RADY ve Vlkoši je ve čtvrtek v 19 hod. na faře. Na úvod programu proběhne video prezentace o kursech Alfa, o kterých byla řeč v souvislosti s přípravou na biřmování. Na toto promítání jsou zváni všichni, kdo mají zájem o kurzech vědět víc.
  • PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ je v tomto týdnu  7. 10. a také celý měsíc říjen je pro nás výzvou, abychom více využívali modlitbu sv. růžence k našemu posvěcení.
  • POUŤ FARNOSTÍ KYJOVSKÉHO DĚKANÁTU na Velehrad za posvěcení rodin a nová duchovní povolání se koná v sobotu 8. října. Autobus vyjíždí ze Skoronic ve 13:30 a ve Vlkoši zastaví před křižovatkou.  Na cestu se bude vybírat 100 Kč. Program je od 15 do 18 hod. Kvůli stavbě dálnice je růžencová cesta uzavřená a tato pěší varianta se ruší.
  • ČLENOVÉ EUCHARISTICKÉ HODINY mají v sakristii další brožurku s dopisem arcibiskupa. Prosím, aby se členové po vyzvednutí vyškrtli v seznamu.
  • VÍKENDOVOU DUCHOVNÍ OBNOVU s názvem „Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí“ pořádá farnost Staré Město. Další informace jsou na plakátě a na letáčcích na stolku.
  • KONCERT K POCTĚ ŘÁDOVÝCH SESTER, které pochází ze Skoronic, je v plánu za tři týdny v neděli 23. 10. v 16:30 hod.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

2.10.

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

6.10.

 

18:00

Za + Antonína Ingra, manželku, živou rodinu a duše v očistci

NE

9.10.

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Annu Půčkovu, manžela, dvoje rodiče a * a + rodinu