10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                  6. 6. 2021 SKORONICE

  • PODĚKOVÁNÍ patří všem, kteří připravili Slavnost těla a Krve Páně.
  • SBÍRKA minulou neděli činila 3 200,- Kč. Dar na farní účet za červen činil 500,- Kč. Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na splácení dluhu a budoucí opravy.
  • POUŤ KNĚŽÍ za vlastní posvěcení na Sv. Hostýn se koná v úterý 8. června. Mše sv. za účasti kněží naší diecéze je v 11:15 hod.
  • FOTOKNIHA oprav a dění v našem kostele za posledních 10 let je k dispozici k zapůjčení v sakristii oproti podpisu.
  • JÁHEN VÁCLAV ŠKVAŘIL nám poslal pozvání na primici, které je ve vitríně.
  • MARIÁNSKÁ POUŤ V ŽAROŠICÍCH se koná příští neděli večer spojená se zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Další informace jsou na plakátě.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

6.6.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Annu Šindlerovu, manžela a * a + rodinu

ST

9.6.

 

18:00

Za + Františku Klajbovu, manžela a * a + rodinu Klajbovu

NE

13.6.

11. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Jana Šnajdra a + rodinu Křížkovu a Lupačovu