6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ               22. 5. 2022 SKORONICE

  • MĚSÍČNÍ SBÍRKA minulou neděli činila 11 400,- Kč zejména na nové žaluzie na věži. V předsíni jsou na nástěnce fotografie žaluzií ve věži, každý se může podívat, v jakém jsou stavu. Protože jsou ve stavu havarijním, budou se dávat do prázdnin nové.
  • MÁJOVÉ POBOŽNOSTI bývají v neděli v 14:00 hod. a ve čtvrtek před mší. 
  • SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ je ve čtvrtek 26. 5. a jedná se o doporučený zasvěcený svátek. Mše svatá zde bude už v 17:00 hod. Tím začíná novéna před Slavností Seslání Ducha svatého, což je devět dnů modliteb za naplnění Duchem svatým.
  • POUŤ KE SV. ANTONÍNKOVI na Blatnické hoře mají obce Vracov, Vlkoš a Skoronice příští neděli 29. května v 15 hod. Stále ještě jsou volná místa na společnou dopravu autobusem, který bude od kostela vyjíždět ve 13:45 ze Skoronic. Zejména rodiny s dětmi zveme na program, který začne ve 14 hod. na prostranství u poutní kaple. Pro děti, které projdou stanoviště, chceme připravit odměnu. Proto přivítám osobně, sms, nebo mailem zprávu o účasti.
  • PRO ŠPATNĚ SLYŠÍCÍ: V lavici před zpovědnicí je nainstalováno zřízení pro takového účastníka bohoslužeb, který špatně slyší nebo nerozumí. Prosím ty, kteří dobře neslyší, aby si zařízení vyzkoušeli. Dají si na uši sluchátka a zesílí si zvuk dle potřeby. Prosím vás ostatní, abyste o této možnosti řekli, těm, kteří dobře neslyší, pokud o někom víte. V případě zájmu by se těchto zařízení pořídilo do lavic více.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

22.5.

6. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

26.5.

Nanebevstoupení Páně

17:00

Za * a + rodinu Kristovu a Brázdovu

NE

29.5.

7. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

7:30

Za Antonína a Marii Kristovy, Bedřicha a Boženu Lungovy, Františka a Marii Chytilovy a * a + rodinu