SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO             19. 5. 2024 

  • MĚSÍČNÍ SBÍRKA minulou neděli činila 13 700,- Kč. Tuto neděli je sbírka na církevní školství.
  • MÁJOVÁ POBOŽNOST bývá neděli ve 14 hod. a ve čtvrtek v 17:30 hod.
  • POUTNÍ VÝLET pro děti na poděkování za uplynulý školní rok je v plánu v sobotu 22. června na Svatý Hostýn. Děti potřebují přihlášku podepsanou od rodičů, která je na stolku, u otce Josefa a děti dostanou také v náboženství. Pojede se vlakem a na cestu se bude vybírat 200,- Kč.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

19.5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za + Matěje Ingra a * a + rodinu

ČT

23.5.

Ježíše Krista, nejv. a věčného kněze

18:00

Za * a + rodinu Kristovu a Brázdovu

NE

26.5.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za * a + farníky naší farnosti