3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                  24. 1. 2021 SKORONICE

  • NA BOHOSLUŽBÁCH MŮŽE BÝT obsazeno 10 procent míst k sezení při dodržení 2m odstupů kromě členů jedné domácnosti. Pro náš kostel to znamená počet do 10 osob. Proto je třeba respektovat, že přednost v účasti má rodina, která má objednaný úmysl a ti, kteří budou pozváni.
  • SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ pro zájemce, kteří se nedostanou na mši, je možné individuálně po každé mši svaté, případně ve čtvrtek po adoraci.
  • SBÍRKA minulou neděli činila 1 400,- Kč. Na potřeby farnosti je možné poslat příspěvek na účet farnosti, č. účtu: 3618126389/0800
  • NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA: Od minulého roku papež František ustanovil, že 3. neděle v mezidobí se bude slavit jako Neděle Božího slova. Při té příležitosti je sbírka tuto neděli věnovaná na Biblický apoštolát.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

24.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + P. Aloise Randu, P. Josefa Chovance a duše v očistci

ST

27.1.

 

18:00

Za + Josefa Plachýho, rodiče a Františka Šedu

NE

31.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za dar zdraví pro nemocnou sestru Annu a na poděkování za přijatá dobrodiní