3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ              18. 4. 2021 SKORONICE

  • SBÍRKA za velikonoční pondělí a minulou neděli činila 10 700,- Kč. Příští neděli je sbírka na křesťanská média, zejména Tv Noe a Proglas. Na potřeby farnosti je možné poslat příspěvek na účet farnosti, č. účtu: 3618126389/0800
  • VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ v tomto týdnu mají žáci 2. a 5. třídy. Výuku každý týden má pouze 3. třída.
  • OBJEDNÁNÍ ÚMYSLŮ na květen a červen je možný buď v sakristii, nebo mailem favlkosuk@ado.cz, či telefonem: 731 621 127. Přehled o termínech úmyslů je níže.
  • UŽÍVÁNÍ FARNÍ ZAHRADY: Momentálně nastala situace, že vinohrad na farní zahradě nemá uživatele. Proto hledáme zájemce o užívání a nejlépe někoho, kdo by užíval celou zahradu. Přihlásit se je možné u faráře P. Josefa Zelinky.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

18.4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

ST

21.4.

 

18:00

Za + Vojtěcha a Libuši Holcmanovy, jejich rodiče, + Blažeje a Marii Lungovy, dceru Marii a duše v očistci

25.4.

NE

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Na poděkování za dožití 85 let, za * a + rodinu Půčkovu a Svobodovu

 

PŘEHLED K ZÁPISU INTENCÍ

NE

2.5.

5. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

7:30

Za * a + členy hasičského sboru ve Skoronicích

ST

5.5.

 

18:00

 

NE

9.5.

6. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

ST

12.5.

VIGILIE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

18:00

Za + Ludmilu Brázdovu, manžela, syna a duše v očistci

NE

16.5.

7. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

7:30

Za spásu duše + Pavly Neničkové a duše v očistci

ST

19.5.

 

18:00

Za + Hedviku Filíkovu, manžela, syna, + rodinu Kučerovu, Rusňákovu a Slovákovu

NE

23.5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

 

ST

26.5.

Sv. Filipa Neri

18:00

 

NE

30.5.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

 

 

ČT

3.6.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

18:00

 

NE

6.6.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

 

ST

9.6.

 

18:00

 

NE

13.6.

11. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

 

ST

16.6.

 

18:00

 

NE

20.6.

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

ST

23.6.

 

18:00

 

NE

27.6.

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

 

ST

30.6.

 

18:00