1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                   18. 2. 2024 SKORONICE

  • MĚSÍČNÍ SBÍRKA minulou neděli činila 12 400,- Kč. Srdečné díky všem dárcům.
  • POSTNÍ ZAMYŠLENÍ prokládané hudbou a zpěvem proběhne v kostele ve Skoronicích tuto neděli odpoledne v 16 hod. Z toho důvodu dnes křížová cesta nebude.
  • SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ je v pondělí 19. 2. v 19 hod. na faře ve Vracově.
  • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA s P. Radkem Sedlákem bude v sobotu 24. 2. ve Vracově. Program bude od 10 hod. v malém sále MKK, zakončení při mši v kostele ve 14 hod. V poledne bude společný oběd. Vstup je volný pro všechny. Kdo má zájem o oběd, je třeba, aby se přihlásili u o. Josefa nebo na mail favlkosuk@ado.cz . Přihlašování na oběd končí tuto neděli.
  • POSTNÍ ALMUŽNA: Charita opět připravila na dobu postní papírové schránky s programem Postní almužna. Archy na poskládání schránky jsou k dispozici na stolíku. Smyslem je postní sebezápor, kdy se ušetřené prostředky poskytnou na pomoc potřebným.
  • MODLITBA ZA UZDRAVENÍ SVĚTA během doby postní bude probíhat každý den večer ve 20 hod. Kdo se chce zapojit, může si za tím účelem vzít kartičku, kterou bude mít na vhodném místě na očích. Formu modlitby si každý zvolí sám.
  • KŘÍŽOVÉ CESTY bývají v neděli ve 14:00 hod. a ve čtvrtek půl hodiny před mší sv. Prosíme farníky, kteří by mohli vést tyto pobožnosti, aby se napsali do připraveného rozpisu.
  • OBJEDNÁNÍ MEŠNÍCH ÚMYSLŮ na březen a duben je možné v sakristii.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

18.2.

1. NEDĚLE

POSTNÍ

7:30

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

22.2.

Stolce sv. Petra, apoštola

18:00

Za Annu a Stanislava Najmanovy, zetě a živou rodinu

NE

25.2.

2. NEDĚLE

POSTNÍ

7:30

Za + Štěpána Půčka, manželku, * a + rodinu Půčkovu a Svobodovu