23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                    5. 9. 2021 SKORONICE

  • SBÍRKA minulou neděli činila 2 100,- Kč. Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na splácení dluhu a plánované opravy.
  • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ začíná v tomto týdnu. Rozvrh hodin: 1. - 2. třída ST 13:00 – 13:45; 3. třída - PÁ 12:10 – 12:55, 4. - 5. třída PÁ 13:00 – 13:45. Protože u čtvrťáků dokončujeme přípravu na 1. svaté přijímání, páťáci začnou navštěvovat společnou výuku až poslední týden v září. Žáci, kteří nastupují do prvního roku výuky, potřebují od rodičů podepsanou přihlášku.  Kdo zatím přihlášku neodevzdal, může ji přinést na první hodinu. Pro všechny dosud přihlášené žáky ZŠ se počítá s výukou i v dalším ročníku. Pokud někdo již nebude výuku navštěvovat, prosím, aby ho rodiče odhlásili.
  • KARTIČKY Z NEDĚLNÍCH MŠÍ: V novém školním roce budou děti při nedělní mši sv. dostávat obrázek související s nedělním evangeliem. Navíc je možné seskládat s nasbíraných kartiček velký obrázek nebo využít kartičky na hru.  Arch k tomu určený je k dispozici na stolku.
  • FARNOST VRACOV zve na farní den příští neděli 12. září. V případě hezkého počasí bude mše svatá ve 14 hod. na farním dvoře. Po ní bude následovat vystoupení žáků náboženství a zpěv scholy. Současně jste zváni na přátelské posezení.
  • POUŤ NA ZLATOU SOBOTU v Žarošicích je tuto sobotu 11. září. Mši sv. v 18 hod. slouží nuncius v ČR mons. Charles Daniel Balvo.
  • PŘÍLEŽITOST K SOUKROMÉ TICHÉ ADORACI s vystavenou Svátostí oltářní bude opět bývat ve čtvrtek. Vzhledem k obnovení schůzek pro děti bude adorace bývat opět od 16:15 do 18:45 hod. Prosíme dobrovolníky, aby se zapisovali do rozpisu, kde bude nyní třeba zaplnit více kolonek, než to bylo v čase všech omezení.
  • SBÍRKA POTRAVIN: Rektor kněžského semináře se na nás obrací s prosbou o sbírku proviantu pro bohoslovce. Sbírají se trvanlivé potraviny, zavařeniny, ovoce, zelenina atp. Potraviny bude možné věnovat nejlépe v pondělí 6. září dopoledne do průjezdu na faře.

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

5. 9.

POUTNÍ MŠE SV.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:30

Za * a + farníky a rodáky Skoronské obce

ST

8.9.

Narození Panny Marie

18:00

Za + Josefa Plachého, rodiče, Zdeňka Zbořila a * a + rodinu Lungovu

NE

12. 9.

24. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Na poděkování Bohu s prosbou o Boží požehnání pro všechny, kteří účinkovali, finančně podpořili a připravili benefiční koncert