LEDEN 2022

SO

1.1.

SLAVNOST MATKY BOŽÍ P. MARIE

9:00

Za * a + kněze, kteří působili v naší farnosti

NE

2.1.

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

9:00

Za + Eleonoru Neduchalovu a celou * a + rodinu

ČT

6.1.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

17:00

Za + Václava a Antonii Šalomounovi a * a + rodinu

SO

8.1.

Mše sv. v Kelčanech

18:00

Za * a + farníky naší farnosti

NE

9.1.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

9:00

Na úmysl dárce

ČT

13.1.

 

18:00

Za * a + z rodiny Šmídovy a duše v očistci

NE

16.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Annu a Ladislava Ovsíkovy, celou živou rodinu a duše v očistci

ÚT

18.1.

MATKY JEDNOTY ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 10:00-18:00

18:00

Mše svatá s prosbou za rodiny a za dar povolání k zasvěcenému životu a ke kněžské službě.

ČT

20.1.

 

18:00

Za + Svatopluka Formana, rodiče a celou živou rodinu

SO

22.1.

 

18:00

Mše sv. v Kelčanech

NE

23.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Štěpána Novosada, jeho rodinu, rodinu Moresovu a duše v očistci

ČT

27.1.

 

18:00

Za + Jaroslava Matulu

NE

30.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

Za * a + farníky naší farnosti