SVÁTEK KŘTU PÁNĚ                            10. 1. 2021 VLKOŠ

  • NA BOHOSLUŽBÁCH MŮŽE BÝT obsazeno 10 procent míst k sezení při dodržení 2m odstupů kromě členů jedné domácnosti. Účast na bohoslužbách je možný na základě reservace. Kromě zápisu nyní v kostele je možné si místa do zaplnění rezervovat u Hany Gottfriedové, tel: 728 245 493 nebo e-mail Hana.Gottfriedova@seznam.cz.
  • SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ pro zájemce, kteří se nedostanou na mši, bude možné individuálně po každé mši svaté.
  • NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU je možné přispět do 22. ledna do kasičky, která je zde v kostele nebo na poště. V kostele je přístup ke kasičce vždy 45 minut před každou mší a adorací.
  • ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI: V pondělí 18. ledna je v naší farnosti adorační den, jehož smyslem je, aby v naší diecézi byla po celý rok neustále někde vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Současně je to den modliteb bohoslovců za naši farnost a za nová povolání ke kněžské službě. Příležitost k soukromé adoraci je od 10:00 a od 17:30 hod. Na zakončení bude společná adorace a v 18 hod. mše svatá. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali na službu v připraveném rozpisu.
  • PŘÍSPĚVKY DO KASIČKY na Nový rok a minulou neděli činily 2 550,- Kč. Na potřeby farnosti je možné poslat příspěvek na účet farnosti, č. účtu: 1441949339/0800

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

10.1.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

9:00

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

14.1.

 

18:00

Za + Marii Zemčíkovu k nedožitým 90.narozeninám, celou * rodinu a duše v očistci

NE

17.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Annu a Ladislava Ovsíkovy, živou rodinu a duše v očistci