POŘAD BOHOSLUŽEB – ČERVEN

NE

5.6.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

9:00

Za * a + farníky naší farnosti

ST

8.6.

 

18:00

Za + Jaroslava Zemčíka, rodiče, sestru, švagra, tchána, celou živou rodinu a duše v očistci

NE

12.6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

9:00

Za + Marii Šalšovu, manžela, dceru, celou živou rodinu a duše v očistci

ČT

16.6.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

17:00

Za * a + členy živého růžence a jejich rodiny

SO

18.6.

 

18:00

Mše sv. v Kelčanech

NE

19.6.

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Na úmysl dárce

ST

22.6.

 

18:00

Za + Bernardu Hradilovu, celou živou a + rodinu a duše v očistci

24.6.

SLAVNOST NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA

17:00

Za + Josefa Poláška, + rodiče, celou živou rodinu a duše v očistci

NE

26.6.

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za + rodiče Košackých a Stojaspalovy, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

ČT

30.6.

 

18:00

Za děti a mládež k zakončení školního roku