27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                       2. 10. 2022 VLKOŠ

  • SBÍRKA minulou neděli činila 4 340,- Kč. Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na splácení dluhu za opravu fary a komunitní centrum.
  • SETKÁNÍ FARNÍ RADY je ve čtvrtek v 19 hod. na faře. Na úvod programu proběhne video prezentace o kurzech Alfa, o kterých byla řeč v souvislosti s přípravou na biřmování. Na toto promítání jsou zváni všichni, kdo mají zájem o kurzech vědět víc.
  • PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ je v tomto týdnu  7. 10. a také celý měsíc říjen je pro nás výzvou, abychom více využívali modlitbu sv. růžence k našemu posvěcení.
  • POUŤ FARNOSTÍ KYJOVSKÉHO DĚKANÁTU na Velehrad za posvěcení rodin a nová duchovní povolání se koná v sobotu 8. října. Autobus vyjíždí ze Skoronic ve 13:30 a ve Vlkoši zastaví před křižovatkou.  Na cestu se bude vybírat 100 Kč. Program je od 15 do 18 hod. Kvůli stavbě dálnice je růžencová cesta uzavřená a tato pěší varianta se ruší.
  • NA MISIJNÍ CUKRÁRNU jste zváni příští neděli 9. října od 15 hod. Děti i dospělí, kteří by byli ochotni se zapojit do pečení, ať se zapíší do rozpisu.
  • ČLENOVÉ EUCHARISTICKÉ HODINY mají v sakristii další brožurku s dopisem arcibiskupa. Prosím, aby se členové po vyzvednutí vyškrtli v seznamu.
  • VÍKENDOVOU DUCHOVNÍ OBNOVU s názvem „Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí“ pořádá farnost Staré Město. Další informace jsou na plakátě a na letáčcích na stolku.
  • MODLITBA ZA NOVÉHO ARCIBISKUPA je k dispozici na stolku.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

2.10.

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za + rodinu Vašíčkovou s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu Vašíčkovou a Poláškovou

ST

5.10.

 

18:00

Za + Cyrila Šmída, manželku, * rodinu a duše v očistci

NE

9.10.

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za * a + farníky naší farnosti