5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                              5. 2. 2023 VLKOŠ

  • SBÍRKA minulou neděli činila 4 020,- Kč.. Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na splácení rekonstrukce fary a komunitní centrum.
  • SETKÁNÍ NAD BIBLÍ bude ve čtvrtek po skončení adorace v 18:45.
  • POKRAČOVÁNÍ KURZU ALFA bude i nadále bývat v pondělí v 18 hod. v sále komunitního centra ve Vlkoši na faře.
  • PROGRAM HER A ZÁBAVY pro žáky z náboženství je v plánu v sobotu 25. února spojený s přespáním na faře ve Vlkoši. Zájemci potřebují přihlášku podepsanou rodiči, která byla některým žákům předána ve výuce náboženství, nebo je na stolku v kostele.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

5.2.

5. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za hospodyně vlkošské farnosti

ST

8.2.

 

18:00

Za živé a zemřelé z rodiny Šmídovi a duše v očistci

SO

11.2.

Mše sv. v Kelčanech

18:00

Za * a + farníky naší farnosti

Mše s nedělní platností

NE

12.2.

6. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za Annu a Josefa Klimešovy, sourozence, dvoje rodiče a duše v oč.