3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                      18. 4.  2021 VLKOŠ

  • SBÍRKA: Příští neděli je sbírka na křesťanská média, zejména Tv Noe a Proglas.  Na potřeby farnosti je možné poslat příspěvek na účet farnosti, č. účtu: 1441949339/0800
  • ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH je stále možná na základě reservace. Kromě zápisu v kostele je možné si místa do zaplnění rezervovat přes facebook nebo u Hany Gottfriedové, tel: 728 245 493 nebo e-mail Hana.Gottfriedova@seznam.cz.
  • VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ v tomto týdnu mají žáci 2. a 5. třídy. Výuku každý týden má pouze 3. třída.
  • OBJEDNÁNÍ ÚMYSLŮ na květen a červen je možný buď v sakristii, nebo mailem favlkosuk@ado.cz, či telefonem: 731 621 127. Přehled k zápisu úmyslů je níže.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

18.4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

9:00

Za + Ladislava Špačka, manželku Marii, * a + rodinu a duše v očistci

ČT

22.4.

 

18:00

Za * a + členy živého růžence a jejich rodiny

25.4.

NE

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

9:00

Za * a + rodinu Lungovu a Markytánovu, za + Františku Šnejdarovu, manžela a duše v očistci

 

PŘEHLED K ZÁPISU INTENCÍ

NE

2.5.

5. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

9:00

 

ČT

6.5.

Sv. Jana Sarkandera

18:00

 

NE

9.5.

6. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

9:00

 

ČT

13.5.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

17:00

 

NE

16.5.

7. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

9:00

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

20.5.

Sv. Klementa M. Hofbauera

18:00

 

NE

23.5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

9:00

 

ČT

27.5.

Ježíše Krista, nejvyššího velekněze

18:00

 

SO

29.5.

Mše sv. v Kelčanech

18:00

Za * a + farníky naší farnosti

NE

30.5.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

9:00

 

 

 

ST

1.6.

 

18:00

 

NE

6.6.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

8:30

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

10.6.

VIGILIE SLAVNOSTI NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA

18:00

 

SO

12.6.

Mše sv. v Kelčanech

18:00

Za * a + farníky naší farnosti

NE

13.6.

11. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

 

ČT

17.6.

 

18:00

 

NE

20.6.

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

 

ČT

24.6.

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

18:00

 

NE

27.6.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

KELČANSKÝ SVÁTEK

10:30

MŠE SV. V KELČANECH