23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                        5. 9. 2021 VLKOŠ

  • SBÍRKA minulou neděli činila 6 350,- Kč. Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na rekonstrukci fary a komunitní centrum.
  • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ začíná v tomto týdnu. Rozvrh hodin: 1. - 2. třída ST 13:00 – 13:45; 3. třída - PÁ 12:10 – 12:55, 4. - 5. třída PÁ 13:00 – 13:45. Protože u čtvrťáků dokončujeme přípravu na 1. svaté přijímání, páťáci začnou navštěvovat společnou výuku až poslední týden v září. Žáci, kteří nastupují do prvního roku výuky, potřebují od rodičů podepsanou přihlášku.  Kdo zatím přihlášku neodevzdal, může ji přinést na první hodinu. Pro všechny dosud přihlášené žáky ZŠ se počítá s výukou i v dalším ročníku. Pokud někdo již nebude výuku navštěvovat, prosím, aby ho rodiče odhlásili.
  • KARTIČKY Z NEDĚLNÍCH MŠÍ: V novém školním roce budou děti při nedělní mši sv. dostávat obrázek související s nedělním evangeliem. Navíc je možné seskládat s nasbíraných kartiček velký obrázek nebo využít kartičky na hru.  Arch k tomu určený je k dispozici na stolku.
  • DĚTSKÉ MŠE SV. během školního roku jsou v plánu každý čtvrtek. Před mší budou bývat pro kluky i holky schůzky s programem her a přípravou na dětskou mši. První schůzka bude tento čtvrtek v 17 hod. v kostele zaměřená na nácvik zpěvu.  Další schůzky pak budou bývat v 16:45 prozatím na Liďáku.
  • BRIGÁDA NA FAŘE bude v sobotu 11. září. Prosíme o účast dobrovolníky, kteří mohou pomoci s malováním, úklidem a sekáním trávy. Brigáda začne v 9 hod.
  • FARNOST VRACOV zve na farní den příští neděli 12. září. V případě hezkého počasí bude mše svatá ve 14 hod. na farním dvoře. Po ní bude následovat vystoupení žáků náboženství a zpěv scholy. Současně jste zváni na přátelské posezení.
  • POUŤ NA ZLATOU SOBOTU v Žarošicích je tuto sobotu 11. září. Mši sv. v 18 hod. slouží nuncius v ČR mons. Charles Daniel Balvo.
  • PŘÍLEŽITOST K SOUKROMÉ TICHÉ ADORACI s vystavenou Svátostí oltářní bude opět bývat ve středu od 16:45 do 18:45 hod. Prosíme dobrovolníky, aby se zapisovali do rozpisu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

5. 9.

23. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za žáky a studenty, kterým začíná školní rok

ČT

9.9.

 

18:00

Za + Ladislava Charváta, manželku, syna, snachu, * rodinu a +++

NE

12. 9.

24. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Annu a Karla Machálkovi, celou * a + rodinu a +++