3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                           23. 1. 2022 VLKOŠ

  • SBÍRKA minulou neděli činila 6 080,- a z černouška u betléma se vybralo 1 231,- Kč.
  • DALŠÍ SETKÁNÍ K OTÁZKÁM SYNODÁLNÍ CESTY bude v úterý 25. ledna. Děkuji těm, kteří přišli na úvodní setkání a vybrali dvě témata. Jedno se týká duchovního života a prožívání liturgie v naší farnosti a druhé misijního poslání a evangelizace ve vlastní farnosti. Za tím účelem vznikly dvě skupinky a každá se bude zabývat jedním tématem. Další zájemci jsou zváni, aby se připojili k jedné či druhé skupince a to v úterý v 17 hod. na faře. Zájemci si také mohou předem vzít na stolku otázky, o který se bude diskutovat.  
  • NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA: 3. neděle v mezidobí se slaví jako Neděle Božího slova. Náměty jsou ve vitríně a na plakátě je uvedena také možnost, jak podpořit biblický apoštolát.
  • DĚTSKÉ MŠE poslední dobou navštěvuje jen malá skupinka dětí. Pokud máme někoho, kdo je ochoten věnovat se přípravě těchto mší a před tím dětem na schůzce, bylo by vhodné hledat možnosti, aby tyto dětské bohoslužby byly dostupné pro více dětí. Údajně má více dětí ve čtvrtek různé kroužky. Proto přivítáme od rodičů odezvu, zda by mše pro děti byla dostupnější ve středu, kdy je možné vyměnit mši se Skoronicemi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

23.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Štěpána Novosada, jeho rodinu, rodinu Moresovu a duše v očistci

ČT

27.1.

 

18:00

Za + Jaroslava Matulu

NE

30.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

Za * a + farníky naší farnosti