10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          6. 6. 2021 VLKOŠ

  • PODĚKOVÁNÍ patří všem, kteří připravili Slavnost těla a Krve Páně.
  • SBÍRKA minulou neděli činila 6 330,- Kč. Příspěvek na farní účet za červen činil 5 000,- Kč. Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na komunitní centrum a opravy fary.
  • POUŤ KNĚŽÍ za vlastní posvěcení na Sv. Hostýn se koná v úterý 8. června. Mše sv. za účasti kněží naší diecéze je v 11:15 hod.
  • SETKÁNÍ FARNÍ RADY bude ve čtvrtek za účelem pastoračního plánu farnosti. Tentokrát začne již v 18:45 adorací v kostele a pak bude pokračovat na Liďáku.
  • JÁHEN VÁCLAV ŠKVAŘIL nám poslal pozvání na primici, které je na nástěnce.
  • ANIMÁTOŘI KYJOVSKÉHO DĚKANÁTU zvou na mši sv. pro mládež a to v pátek 18. června v 18 hod. v kapli sv. Josefa. Po mši bude předprázdninový program.
  • MARIÁNSKÁ POUŤ V ŽAROŠICÍCH se koná příští neděli večer spojená se zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Další informace jsou na plakátě.
  • NOVÉ ČÍSLO OLDINU je k dispozici na stolku.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

6.6.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

14:30

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

10.6.

VIGILIE SLAVNOSTI NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA

18:00

Za + Ladislava Charváta, manželku, syna, snachu, živou rodinu a duše v očistci

NE

13.6.

11. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

Za + rodiče Placarovy, sourozence, celou * a + rodinu a duše v očistci