3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                          24. 1. 2021 VLKOŠ

  • NA BOHOSLUŽBÁCH MŮŽE BÝT obsazeno 10 procent míst k sezení při dodržení 2m odstupů kromě členů jedné domácnosti. Účast na bohoslužbách je možný na základě reservace. Kromě zápisu nyní v kostele je možné si místa do zaplnění rezervovat u Hany Gottfriedové, tel: 728 245 493 nebo e-mail Hana.Gottfriedova@seznam.cz.
  • SBÍRKA minulou neděli spolu s dalšími příspěvky činila 3 450,- Kč. Na potřeby farnosti je možné poslat příspěvek na účet farnosti, č. účtu: 1441949339/0800
  • NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA: Od minulého roku papež František ustanovil, že 3. neděle v mezidobí se bude slavit jako Neděle Božího slova. Při té příležitosti je sbírka tuto neděli věnovaná na Biblický apoštolát.
  • SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ pro zájemce, kteří se nedostanou na mši, je možné individuálně po každé mši svaté a adoraci.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

24.1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

Za * a + rodinu Janíkovu, Slukovu a Řezníčkovu na poděkování za rodinu Náhlíkovu

ČT

28.1.

 

18:00

Na úmysl dárce

NE

31.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

Za + Jaroslava Hofírka