SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE      4. 6. 2023 VLKOŠ

  • PODĚKOVÁNÍ patří všem pořadatelům Noci kostelů i ostatním pomocníkům.
  • SBÍRKA minulou neděli na církevní školství činila 4 980,- Kč.  Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na splácení dluhu.
  • SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ je tento čtvrtek. Mše zde bude v 17 hod. Po mši sv. bude eucharistický průvod obcí a při té příležitosti proběhne požehnání obnovené kapličky sv. Jana Nepomuckého. Zveme také děti, aby se zapojily do průvodu ve skupince před knězem se Svátostí oltářní. Zakončení bude v kostele zpěvem Te Deum a svátostným požehnáním. Ve Skoronicích je Boží Tělo v neděli v 8:30 hod. Ve středu zde mše a schůzka pro děti nebude.
  • MŠE SV. ZA VOJÁKY padlé v 1. a 2. světové válce zde bude příští neděli v 10:30 hod. Mši sv. bude sloužit vojenský kaplan David Ambrož.
  • POUTNÍ VÝLET pro děti na poděkování za uplynulý školní rok bude v sobotu 24. června. Pojede se do Křtin a Sloupu. Původně bylo v plánu mít pro děti a mládež malý autobus. V této skupině je ale více přihlášených než na autobus dospělých. Proto výprava s dětmi pojede velkým autobusem, ve kterém je tím pádem ještě více volných míst. Děti potřebují vyplněnou přihlášku od rodičů a platí se 100,- Kč. Do autobusu s dětmi se mohou přihlásit i rodiče. Výprava dospělých pojede malým autobusem, ve kterém jsou také ještě volná místa. Na cestu za dospělé se vybírá 300,- Kč a další zájemci se mohou přihlásit o otce Josefa.
  • ANIMÁTOŘI DĚTÍ A MLÁDEŽE zvou školáky od první do deváté třídy na příměstský farní tábor, který se uskuteční od 10. do 14. července na faře ve Vracově. Přihlášky s dalšími informacemi jsou na stolku. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

4.6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

9:00

Za * a + farníky naší farnosti

ČT

8.6.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

17:00

Na úmysl dárce

SO

10.6.

 

 

Mše v Kelčanech nebude

NE

11.6.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Vojenská mše

10:30

Za vojáky padlé v první a druhé světové válce